top of page

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 2022/2023

Mgr. Michaela Adlerová, DiS. art.

Mgr. Martina Baračková, DiS. art.

Jana Becherová, DiS. art.

Mgr. Lucia Beňačková

Mgr. Matúš Blšťák

PhDr. Laura Brachová, DiS. art.

Mgr. art. Brian Brestovanský, DiS. art.

Bc. Jakub Brestovský

Mgr. Peter Čeleďa

Ernest Döme, DiS. art.
Mgr.art. Gabriela Drgoňová

Kristína Flídrová

Mgr. Tatiana Hlavnová, DiS. art.

Mgr. Radoslava Hrabovská

Mgr. Peter Hudec

Alena Chudá, DiS. art.

Mgr. Martina Chudá

Andrej Jankovič

Bc. Danica Kabátová

Andrej Kišš

Yveta Kučerová, DiS. art.

Mgr. Anna Kusá

Andrea Kúdelová, DiS. art.

Oľga Londáková, DiS. art.

Mgr. Juraj Mamaj Varinský

Bc. Zuzana Mišovičová, DiS. art.

Ing. Zuzana Okienková, DiS. art.

Mgr. Katarína Pappová

PaedDr. Oľga Pappová, PhD.

Mgr. art. Simona Pintérová

Mgr. Dagmar Prokešová

Stanislav Repka, DiS. art.

Mgr. art. Lenka Svátková

Margita Teplanská, DiS. art.

Milan Tvrdý

hra na keyboarde a hudobná náuka 

hra na klavíri, zborový spev, spev

hra na keyboarde a na akordeóne

hra na klavíri, keyboarde, HN a spev / Hlohovec, Leopoldov

odbor výtvarný

spev / Hlohovec, Trakovice

literárno-dramatický odbor

hra na zobcovej flaute, hra na trúbke, hra na saxofóne

hra na gitare / Ružindol 

hra na husliach

hra na klavíri, korepetície

odbor tanečný

hudobná náuka, hra na zobcovej flaute, odbor literárno-dramatický

odbor výtvarný / Hlohovec

hra na dychových nástrojoch

zástupkyňa riaditeľky / hra na akordeóne a keyboarde

odbor výtvarný / Hlohovec, Ružindol

hra na gitare / Hlohovec, Leopoldov

hra na klavíri, HN / Hlohovec, Ružindol

hra na gitare

hra na klavíri

hra na klavíri a na keyboarde

hra na klavíri, keyboarde a akordeóne / Trakovice, Červeník

hra na keyboarde a na gitare

hra na klavíri, keyboarde a na bicích nástrojoch / Hlohovec, Trakovice

hudobná náuka, spev / Hlohovec, Trakovice - MD

spev

odbor výtvarný / Hlohovec, Červeník - MD

riaditeľka ZUŠ, hudobná náuka, hra na gitare / HC, Trakovice, Ružindol

odbor tanečný / MD

hra na violončelo

hra na akordeóne, dych. nástrojoch, keyboarde, klavíri a gitare / Leopoldov

výtvarný odbor / Hlohovec, Pastuchov, Šulekovo, Červeník

hra na klavíri, korepetície

hra na keyboarde, na gitare a akordeóne, korepetície / Hlohovec, Trakovice

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI 2022/2023

Bc. Gabriela Kvasňovská

ekonómka a personalistka

Danka Cigániková

upratovačka

bottom of page