top of page

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 2015/2016

hra na keyboarde a na bicích nástrojoch (od 1.1.2015 na MD)

spev, hra na keyboarde (čiastočný úväzok)

hra na keyboarde a na akordeóne

hra na husliach, gitare, zobcovej flaute / Červeník

odbor tanečný (čiastočný úväzok)

hra na klavíri, keyboarde, HN a spev / Hlohovec, Trakovice, Leopoldov

hra na husliach / Hlohovec, Ružindol

hra na klavíri, korepetície

hudobná náuka, odbor tanečný, odbor literárno-dramatický

hra na akordeóne a na keyboarde

odbor výtvarný / Hlohovec, Pastuchov

hra na dychových nástrojoch

HN, hra na dychových nástrojoch, keyboarde a na gitare / HC, Pastuchov

hra na gitare

hra na klavíri

hra na klavíri a na keyboarde

odbor literárno-dramatický (čiastočný úväzok)

hra na keyboarde, akordeóne, gitare, flaute/ Trakovice, Červeník

hra na keyboarde a na gitare

spev

odbor výtvarný / Hlohovec, Červeník

riaditeľka ZUŠ, hudobná náuka

hra na akordeóne, dychových nástrojoch, keyboarde, gitare / Leopoldov

hra na akordeóne, dychových nástrojoch, keyboarde a na gitare / Trakovice

hra na klavíri, korepetície / Hlohovec, Ružindol

hra na keyboarde a na gitare, korepetície / Hlohovec, Pastuchov

odbor výtvarný

hra na klavíri, keyboarde a na bicích nástrojoch / Hlohovec, Trakovice

hra na dychových nástrojoch a na gitare (čiastočný úväzok)

 

Mgr. Michaela Adlerová

Mgr. Martina Baračková

Jana Becherová

Mgr. Katarína Bieliková

Mgr. art. Simona Blšťáková

Mgr. Lucia Beňačková

Ernest Döme
Mgr.art. Gabriela Drgoňová

Tatiana Hlavnová, DiS. art

Alena Chudá

Mgr. Martina Chudá

Juraj Kabát

Pavol Karaba

Andrej Kišš

Yveta Kučerová

Mgr. Anna Kusá

PaedDr. Štefánia Kuzmová, PhD.

Andrea Kúdelová

Oľga Londáková

Ing. Zuzana Okienková

Mgr. Katarína Pappová

PaedDr. Oľga Pappová, PhD.

Stanislav Repka

Alojz Šantavý

Margita Teplanská

Milan Tvrdý

Mgr. Slavomíra Valachová

Mgr. Juraj Varinský

Klára Váryová

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI 2015/2016

Bc. Daniela Balková

Dominika Hajtmanová

Jarmila Struková

ekonómka a personalistka / MD

ekonómka a personalistka

upratovačka

bottom of page