Riaditeľstvo ZUŠ v Hlohovci vyhlasuje školskú súťaž v sólovej hre 

na klavíri, husliach, keyboarde, dychových nástrojoch, akordeóne, gitare a speve.

Termín zaslania videí: 31. marec 2021. Vyhodnotenie: 9. apríl 2021.

Súťažné kategórie

1. kategória: vek súťažiaceho do 9 rokov (ku dňu súťaže)

2. kategória: vek súťažiaceho do 11 rokov  (ku dňu súťaže)

3. kategória: vek súťažiaceho do 13 rokov  (ku dňu súťaže)

4. kategória: vek súťažiaceho do 15 rokov (ku dňu súťaže)

5. kategória: vek súťažiaceho nad 15 rokov (ku dňu súťaže)

  

Súťažný repertoár:

Dve charakterovo odlišné skladby. Podmienkou nie je hra spamäti.

Nahrávky do súťaže je nutné zaslať na MsTeams  do tímu zushlohovec alebo vyučujúcim do 31. 3. 2021. 

Časové limity

1.kategória:               do 3 minút      

2. kategória:               2 – 4 min.

3. kategória                3 – 5 min.

4. kategória                 4 – 6 min.

5. kategória                 5 – 7 min.

Na základe rozhodnutia zriadovateľa

škola až do odvolania zostáva zatvorená a vyučovanie sa bude realizovať len

DIŠTANČNOU FORMOU. Viac info TU.

TU SI STIAHNITE DOKUMENTY A VYPLNENÉ DONESTE NA PRVÚ HODINU. ĎAKUJEME.

Vážení rodičia,

v súvislosti s opatreniami proti šíreniu COVID-19 Vám oznamujeme, že zadeľovanie žiakov na vyučovanie bude prebiehať v dňoch 2.9. - 4.9. 2020 v čase od 13.00-17.00 hod. Upozorňujeme, že rodičia majú vstup do budovy školy zakázaný, okrem rodičov žiakov prípravných ročníkov. Preto odporúčame, ak máte menšie dieťa, ktoré nie je schopné samo sa dohodnúť s vyučujúcim na vyučovaní, aby ste si dohodli zaradenie dieťaťa na vyučovanie telefonicky.

- Individuálna výučba, skupinová výučba vo výtvarnom, tanečnom odbore a LDO bude prebiehať už od 7. 9. 2020

- Výučba v tanečnom odbore bude prebiehať do 20.9. na dvore školy, preto prosíme o primerané oblečenie detí.

V prípade nepriaznivého počasia budú v budove školy pokračovať teoretickou prípravou a rozvíjaním rytmického cítenia nenáročnými rytmickými cvičeniami.

- V súvislosti s miešaním kolektívov sa do 14.9. nebude vyučovať kolektívna výučba: hudobná náuka, komorná hra, súborová hra, hra v orchestri, štvorručná hra.

- od 2. - 14.9. JE POVINNÉ NOSENIE RÚŠOK v triedach pre žiakov 2. stupňa, žiaci 1. stupňa majú iba odporúčané nosenie rúšok. V ostatných priestoroch školy a pri presunoch sú rúška povinné, preto každý žiak bude prichádzať do školy

s 2 rúškami a jednorazovými papierovými servítkami.

Dôležité: žiaci pri prvom vstupe do budovy sú povinní odovzdať vyučujúcemu vyplnené a rodičom podpísané VYHLÁSENIE RODIČA a DOTAZNÍK . Tieto dokumenty budú dostupné aj pri vstupe do budovy, ak nemáte možnosť vytlačiť si dokumenty doma.

Ďakujeme za porozumenie a veríme, že tento náročný začiatok školského roka spolu v pokoji zvládneme.

ZUŠ Hlohovec.

 

Základná umelecká škola v Hlohovci © 2014 / designed by Martina Chudá © 2014 / photo by Peter Lančarič © 2014