Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy,
výskumu a športu číslo 2020/17949: 1- A1810
sa s účinnosťou od 26. októbra 2020

do odvolania mimoriadne PRERUŠUJE školské
vyučovanie v Základnej umeleckej škole
Hlohovec a vyučovanie sa bude realizovať len

DIŠTANČNOU FORMOU.

TU SI STIAHNITE DOKUMENTY A VYPLNENÉ DONESTE NA PRVÚ HODINU. ĎAKUJEME.

Vážení rodičia,

v súvislosti s opatreniami proti šíreniu COVID-19 Vám oznamujeme, že zadeľovanie žiakov na vyučovanie bude prebiehať v dňoch 2.9. - 4.9. 2020 v čase od 13.00-17.00 hod. Upozorňujeme, že rodičia majú vstup do budovy školy zakázaný, okrem rodičov žiakov prípravných ročníkov. Preto odporúčame, ak máte menšie dieťa, ktoré nie je schopné samo sa dohodnúť s vyučujúcim na vyučovaní, aby ste si dohodli zaradenie dieťaťa na vyučovanie telefonicky.

- Individuálna výučba, skupinová výučba vo výtvarnom, tanečnom odbore a LDO bude prebiehať už od 7. 9. 2020

- Výučba v tanečnom odbore bude prebiehať do 20.9. na dvore školy, preto prosíme o primerané oblečenie detí.

V prípade nepriaznivého počasia budú v budove školy pokračovať teoretickou prípravou a rozvíjaním rytmického cítenia nenáročnými rytmickými cvičeniami.

- V súvislosti s miešaním kolektívov sa do 14.9. nebude vyučovať kolektívna výučba: hudobná náuka, komorná hra, súborová hra, hra v orchestri, štvorručná hra.

- od 2. - 14.9. JE POVINNÉ NOSENIE RÚŠOK v triedach pre žiakov 2. stupňa, žiaci 1. stupňa majú iba odporúčané nosenie rúšok. V ostatných priestoroch školy a pri presunoch sú rúška povinné, preto každý žiak bude prichádzať do školy

s 2 rúškami a jednorazovými papierovými servítkami.

Dôležité: žiaci pri prvom vstupe do budovy sú povinní odovzdať vyučujúcemu vyplnené a rodičom podpísané VYHLÁSENIE RODIČA a DOTAZNÍK . Tieto dokumenty budú dostupné aj pri vstupe do budovy, ak nemáte možnosť vytlačiť si dokumenty doma.

Ďakujeme za porozumenie a veríme, že tento náročný začiatok školského roka spolu v pokoji zvládneme.

ZUŠ Hlohovec.

 

Základná umelecká škola v Hlohovci © 2014 / designed by Martina Chudá © 2014 / photo by Peter Lančarič © 2014