Blahoželáme žiakom výtvarného odboru, ktorí na súťaži "Ilustrácia mojimi očami"  realizovanej v ZUŠ sv. Jána Krstiteľa

v Spišských Vlachoch pri príležitosti 50. výročia úmrtia maliara, grafika, ilustrátora a pedagóga, rodáka Štefana Cpina z obce Olcnava, získali tieto ocenenia:

na 1. mieste v kategórii pre Základné umelecké školy pre 11 - 15 rokov sa umiestnila Kristína Klimeková

a čestné uznanie získali Tatiana Jurenová, Filip Moskal a Martin Urminský.

 

Všetci sú z triedy p. učiteľky Mgr. Slavomíry Valachovej.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Žiaci výtvarného odboru získali na súťaži "Matúšov štetec" v Trenčíne  z 20 ocenených prác tri ocenenia.

V III. kategórii získala Lenka Miklovičová 1. miesto a Helena Hanáková bola ďalšou ocenenou z tejto kategórie,

a na 1. mieste sa tiež umiestnil Tadeáš Šrámek v IV. kategórii.

Všetci sú z triedy p. učiteľky Mgr. Radoslavy Hrabovskej. Práce budú vystavené na Trenčianskom hrade.

Blahoželáme vyučujúcim a žiakom výtvarného odboru, ktorí na medzinárodnej súťaži Ríša fantázie v Lučenci získali nasledovné ocenenia:

Alexandra Jankechová (Mgr. M. Chudá) sa v kategórii 8 - 10 rokov umiestnila v zlatom pásme a Barbora Koborová (Mgr. K. Pappová) v bronzovom pásme. V kategórii 11 - 13 rokov sa Laura Mihališinová umiestnila v bronzovom pásme, Lea Kobidová v kategórii 14 - 16 rokov v striebornom pásme, Barbora Poláková v kategórii nad 16 rokov v zlatom pásme a Laura Kvassayová v striebornom pásme (všetky z triedy Mgr. S. Valachovej). V kategórii nad 16 rokov získala Alžbeta Vašíčková 3. miesto ( Mgr. S. Valachová).  Na nasledujúcom odkaze nájdete aj fotografie prác.
 

Abstract Gradient

Súťaž „Vesmír očami detí“

Blahoželáme žiačkam výtvarného odboru ZUŠ, ktoré získali ocenenie v krajskom kole súťaže „Vesmír očami detí 2021“ a postúpili ďalej do celoslovenského kola :

Vanesa ĎURIŠOVÁ, Eva NEMCOVÁ, Petra SLOVÁKOVÁ, Lýdia CEPKOVÁ, Tatiana JURENOVÁ, Natália Sofia KNOTEKOVÁ, Ema ONDREJÍČKOVÁ, Sandra PETRÁŠOVÁ.

V celoslovenskom kole, ktoré sa konalo v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove, porota ocenila práce Petry SLOVÁKOVEJ a Tatiany JURENOVEJ.

Všetky ocenené žiačky sú z tried Mgr. Slavomíry Valachovej.

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru, ktorí sa v súťaži Maľovaný deň kvetov umiestnili nasledovne.
V kategórii Deti I. stupňa ZŠ sa  na 2. mieste umiestnil Adam Černý (Mgr. S. Valachová),
v kategórii Deti II. stupňa ZŠ 1.miesto získala Lýdia Cepková,
2.miesto Zora Nemcová a 3. miesto Katarína Halásová (všetky z triedy Mgr. S. Valachovej),
v kategórii stredné školy sa na 1.mieste umiestnila Sabina Sudinová,
2.miesto získal Filip Moskal ( obaja z triedy Mgr. S. Valachovej)
a 3. miesto patrí Lee Geseovej z triedy Mgr. K. Pappovej.
V kategórii dospelí sa na 1. mieste umiestnila Katarína Vitteková  (Mgr. S. Valachová).

White Flower
White Flower

Blahoželáme  žiačkam Liane Hanákovej (choreografia Burning sun)
a Lucii Gajarskej (choreografia My way) z triedy p. učiteľky Rebeky Ryškovej, ktoré sa v kategórii sólo tanec v Online tanečnej súťaži  Dance Show Piešťany 2021 umiestnili každá na druhom mieste. 
Videá si môžete pozrieť TU

Cartoon Fox
Cartoon Animal
sutaz_Kreslicí plátno 1.png

Riaditeľstvo ZUŠ v Hlohovci vyhlasuje školskú súťaž v sólovej hre 

na klavíri, husliach, keyboarde, dychových nástrojoch, akordeóne, gitare a speve.

Termín zaslania videí: 31. marec 2021. Vyhodnotenie: 9. apríl 2021.

Súťažné kategórie

1. kategória: vek súťažiaceho do 9 rokov (ku dňu súťaže)

2. kategória: vek súťažiaceho do 11 rokov  (ku dňu súťaže)

3. kategória: vek súťažiaceho do 13 rokov  (ku dňu súťaže)

4. kategória: vek súťažiaceho do 15 rokov (ku dňu súťaže)

5. kategória: vek súťažiaceho nad 15 rokov (ku dňu súťaže)

  

Súťažný repertoár:

Dve charakterovo odlišné skladby. Podmienkou nie je hra spamäti.

Nahrávky do súťaže je nutné zaslať na MsTeams  do tímu zushlohovec alebo vyučujúcim do 31. 3. 2021. 

Časové limity

1.kategória:               do 3 minút      

2. kategória:               2 – 4 min.

3. kategória                3 – 5 min.

4. kategória                 4 – 6 min.

5. kategória                 5 – 7 min.

Na základe rozhodnutia zriadovateľa

škola až do odvolania zostáva zatvorená a vyučovanie sa bude realizovať len

DIŠTANČNOU FORMOU. Viac info TU.

tanecny_Kreslicí_plátno_1.png

TU SI STIAHNITE DOKUMENTY A VYPLNENÉ DONESTE NA PRVÚ HODINU. ĎAKUJEME.

Vážení rodičia,

v súvislosti s opatreniami proti šíreniu COVID-19 Vám oznamujeme, že zadeľovanie žiakov na vyučovanie bude prebiehať v dňoch 2.9. - 4.9. 2020 v čase od 13.00-17.00 hod. Upozorňujeme, že rodičia majú vstup do budovy školy zakázaný, okrem rodičov žiakov prípravných ročníkov. Preto odporúčame, ak máte menšie dieťa, ktoré nie je schopné samo sa dohodnúť s vyučujúcim na vyučovaní, aby ste si dohodli zaradenie dieťaťa na vyučovanie telefonicky.

- Individuálna výučba, skupinová výučba vo výtvarnom, tanečnom odbore a LDO bude prebiehať už od 7. 9. 2020

- Výučba v tanečnom odbore bude prebiehať do 20.9. na dvore školy, preto prosíme o primerané oblečenie detí.

V prípade nepriaznivého počasia budú v budove školy pokračovať teoretickou prípravou a rozvíjaním rytmického cítenia nenáročnými rytmickými cvičeniami.

- V súvislosti s miešaním kolektívov sa do 14.9. nebude vyučovať kolektívna výučba: hudobná náuka, komorná hra, súborová hra, hra v orchestri, štvorručná hra.

- od 2. - 14.9. JE POVINNÉ NOSENIE RÚŠOK v triedach pre žiakov 2. stupňa, žiaci 1. stupňa majú iba odporúčané nosenie rúšok. V ostatných priestoroch školy a pri presunoch sú rúška povinné, preto každý žiak bude prichádzať do školy

s 2 rúškami a jednorazovými papierovými servítkami.

Dôležité: žiaci pri prvom vstupe do budovy sú povinní odovzdať vyučujúcemu vyplnené a rodičom podpísané VYHLÁSENIE RODIČA a DOTAZNÍK . Tieto dokumenty budú dostupné aj pri vstupe do budovy, ak nemáte možnosť vytlačiť si dokumenty doma.

Ďakujeme za porozumenie a veríme, že tento náročný začiatok školského roka spolu v pokoji zvládneme.

ZUŠ Hlohovec.