top of page

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 2021/2022

Mgr. Michaela Adlerová, DiS. art.

Mgr. Martina Baračková, DiS. art.

Jana Becherová, DiS. art.

Mgr. Lucia Beňačková

Mgr. art. Brian Brestovanský, DiS. art.

Bc. Jakub Brestovský

Ernest Döme, DiS. art.
Mgr.art. Gabriela Drgoňová

Mgr. Tatiana Hlavnová, DiS. art.

Mgr. Radoslava Hrabovská

Mgr. Peter Hudec

Alena Chudá, DiS. art.

Mgr. Martina Chudá

Andrej Kišš

Yveta Kučerová, DiS. art.

Mgr. Anna Kusá

Andrea Kúdelová, DiS. art.

Oľga Londáková, DiS. art.

Mgr. Juraj Mamaj Varinský

Bc. Zuzana Mišovičová, DiS. art.

Ing. Zuzana Okienková, DiS. art.

Mgr. Katarína Pappová

PaedDr. Oľga Pappová, PhD.

Mgr. art. Simona Pintérová

Mgr. Dagmar Prokešová

Stanislav Repka, DiS. art.

Mgr. art. Lenka Svátková

Margita Teplanská, DiS. art.

Milan Tvrdý

Mgr. Slavomíra Valachová

Mgr. art. Nikola Wöllnerová

hra na keyboarde a hudobná náuka 

hra na klavíri, zborový spev, spev

hra na keyboarde a na akordeóne

hra na klavíri, keyboarde, HN a spev / Hlohovec, Leopoldov

literárno-dramatický odbor

hra na zobcovej flaute, hra na trúbke, hra na saxofóne 

hra na husliach

hra na klavíri, korepetície

hudobná náuka, hra na zobcovej flaute, odbor literárno-dramatický

odbor výtvarný / Hlohovec

hra na dychových nástrojoch

zástupkyňa riaditeľky / hra na akordeóne a keyboarde

odbor výtvarný / Hlohovec, Ružindol

hra na gitare

hra na klavíri

hra na klavíri a na keyboarde

hra na klavíri, keyboarde a akordeóne / Trakovice, Červeník

hra na keyboarde a na gitare

hra na klavíri, keyboarde a na bicích nástrojoch / Hlohovec, Trakovice

hudobná náuka, spev / Hlohovec, Trakovice - MD

spev

odbor výtvarný / Hlohovec, Červeník - MD

riaditeľka ZUŠ, hudobná náuka, hra na gitare / HC, Trakovice, Ružindol

odbor tanečný / MD

hra na violončelo

hra na akordeóne, dych. nástrojoch, keyboarde, klavíri a gitare / Leopoldov

výtvarný odbor / Hlohovec, Pastuchov

hra na klavíri, korepetície

hra na keyboarde, na gitare a akordeóne, korepetície / Hlohovec, Trakovice

odbor výtvarný

odbor tanečný, spev

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI 2021/2022

Marta Matuškovičová

ekonómka a personalistka

bottom of page