top of page

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 2020/2021

Mgr. Michaela Adlerová, DiS. art.

Mgr. Martina Baračková, DiS. art.

Jana Becherová, DiS. art.

Mgr. Lucia Beňačková

Ernest Döme, DiS. art.
Mgr.art. Gabriela Drgoňová

Lisa Catherine Gregor

Tatiana Hlavnová, DiS. art.

Mgr. Peter Hudec

Alena Chudá, DiS. art.

Mgr. Martina Chudá

Bc. Danica Kabátová

Pavol Karaba, DiS. art.

Andrej Kišš

Yveta Kučerová, DiS. art.

Mgr. Anna Kusá

PaedDr. Štefánia Kuzmová, PhD.

Andrea Kúdelová, DiS. art.

Oľga Londáková, DiS. art.

Mgr. Juraj Mamaj Varinský

Bc. Zuzana Mišovičová, DiS. art.

Ing. Zuzana Okienková, DiS. art.

Mgr. Katarína Pappová

PaedDr. Oľga Pappová, PhD.

Mgr. art. Simona Pintérová

Stanislav Repka, DiS. art.

Mgr. art. Lenka Svátková

Róbert Šestina, DiS. art.

Margita Teplanská, DiS. art.

Milan Tvrdý

Mgr. Slavomíra Valachová

hra na keyboarde a hudobná náuka 

hra na klavíri, zborový spev, spev

hra na keyboarde a na akordeóne

hra na klavíri, keyboarde, HN a spev / Hlohovec, Leopoldov

hra na husliach

hra na klavíri, korepetície

odbor tanečný

hudobná náuka, hra na zobcovej flaute, odbor literárno-dramatický

hra na dychových nástrojoch

zástupkyňa riaditeľky / hra na akordeóne a keyboarde

odbor výtvarný / Hlohovec, Ružindol

hudobná náuka, hra na klavíri, korepetície / Hlohovec, Ružindol

hra na dychových nástrojoch

hra na gitare

hra na klavíri

hra na klavíri a na keyboarde

odbor literárno-dramatický 

hra na klavíri, keyboarde a akordeóne / Trakovice, Červeník

hra na keyboarde a na gitare

hra na klavíri, keyboarde a na bicích nástrojoch / Hlohovec, Trakovice

hudobná náuka, spev / Hlohovec, Trakovice

spev

odbor výtvarný / Hlohovec, Červeník

riaditeľka ZUŠ, hudobná náuka, hra na gitare / HC, Trakovice, Ružindol

odbor tanečný / MD

hra na akordeóne, dych. nástrojoch, keyboarde, klavíri a gitare / Leopoldov

výtvarný odbor / Hlohovec, Pastuchov

odbor tanečný

hra na klavíri, korepetície

hra na keyboarde, na gitare a akordeóne, korepetície / Hlohovec, Trakovice

odbor výtvarný

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI 2020/2021

Marta Matuškovičová

ekonómka a personalistka

bottom of page