top of page

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 2018/2019

Mgr. Michaela Adlerová, DiS. art.

Mgr. Martina Baračková, DiS. art.

Jana Becherová, DiS. art.

Mgr. Lucia Beňačková

Simona Černá. DiS. art.

Ernest Döme, DiS. art.
Mgr.art. Gabriela Drgoňová

Lisa Catherine Gregor

Tatiana Hlavnová, DiS. art.

Alena Chudá, DiS. art.

Mgr. Martina Chudá

Juraj Kabát, Dis. art.

Mgr. Jozef Kajtár

Pavol Karaba, DiS. art.

Andrej Kišš

Yveta Kučerová, DiS. art.

Mgr. Anna Kusá

PaedDr. Štefánia Kuzmová, PhD.

Andrea Kúdelová, DiS. art.

Oľga Londáková, DiS. art.

Mgr. Juraj Mamaj Varinský

Bc. Zuzana Mišovičová, DiS. art.

Ing. Zuzana Okienková, DiS. art.

Mgr. Katarína Pappová

PaedDr. Oľga Pappová, PhD.

Mgr. art. Simona Pintérová

Tomáš Polakovič

Stanislav Repka, DiS. art.

Mgr. art. Andrea Rybárová

Alojz Šantavý, DiS. art.

Margita Teplanská, DiS. art.

Milan Tvrdý

Mgr. Slavomíra Valachová

hra na keyboarde a hudobná náuka / Hlohovec, Trakovice

hra na klavíri, zborový spev 

hra na keyboarde a na akordeóne

hra na klavíri, keyboarde, HN a spev / Hlohovec, Leopoldov

odbor tanečný 

hra na husliach

hra na klavíri, korepetície

odbor tanečný

hudobná náuka, hra na zobcovej flaute, odbor literárno-dramatický

zástupkyňa riaditeľky / hra na akordeóne a keyboarde

odbor výtvarný / Hlohovec, Ružindol

hra na dychových nástrojoch

hra na gitare

HN, hra na dychových nástrojoch, keyboarde / HC, Pastuchov

hra na gitare

hra na klavíri

hra na klavíri a na keyboarde

odbor literárno-dramatický 

hra na klavíri, keyboarde a akordeóne / Trakovice, Červeník

hra na keyboarde a na gitare

hra na klavíri, keyboarde a na bicích nástrojoch / Hlohovec, Trakovice

HN, spev, odbor tanečný / Hlohovec, Trakovice

spev

odbor výtvarný / Hlohovec, Červeník

riaditeľka ZUŠ, hudobná náuka, hra na gitare / Hlohovec, Trakovice

odbor tanečný / MD

hra na klavíri, gitare a hudobná náuka / Hlohovec, Ružindol

hra na akordeóne, dych. nástrojoch, keyboarde, klavíri a gitare / Leopoldov

odbor výtvarný / Hlohovec, Pastuchov

hra na klavíri, keyboarde, dychových nástrojoch a na gitare / Trakovice

hra na klavíri, korepetície

hra na keyboarde, na gitare a akordeóne, korepetície / Hlohovec, Pastuchov

odbor výtvarný

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI 2018/2019

Marta Matuškovičová

Mária Krišková

ekonómka a personalistka

upratovačka

bottom of page