Milí rodičia a i vy, moji šikovní výtvarníci!

V školskom roku 2019/20 bolo v našom výtvarnom ateliéri vytvorené množstvo kvalitných diel, ktoré zostali zo známych dôvodov „uväznené“ v ZUŠ. Tematicky boli zamerané a tvorené na rôzne súťaže

a výstavy:

– My sa nevieme sťažovať nahlas / medzinárodná súťaž, Banská Štiavnica

– Vesmír očami detí / celoslovenská súťaž, Hurbanovo

– Ríša fantázie / medzinárodná súťaž, Lučenec

– Cesty za poznaním minulosti / celoslovenská súťaž, Banská Bystrica

– Zelený svet / medzinárodná súťaž, Banská Bystrica

 

Netradičné grafické práce boli tvorené na výstavu

vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (plánovaná vernisáž 7.4.2020).

Pretože všetky termíny uvedených akcií sú

v nedohľadne, rozhodla som sa „usporiadať“

pre vás výstavy k jednotlivým témam.

Odteraz vás každý týždeň pozývam na „IMAGINÁRNU VÝSTAVU – VERNISÁŽ“ vašich prác.

Mgr. Slavomíra Valachová

Pre zobrazenie výtvarných prác kliknite na smajlíkov na obrazoch:

IMAGINÁRNA VÝSTAVA 5

Milí rodičia a i vy, moji šikovní výtvarníci!

V školskom roku 2019/20 bolo v našom výtvarnom ateliéri vytvorené množstvo kvalitných diel, ktoré zostali zo známych dôvodov „uväznené“ v ZUŠ. Tematicky boli zamerané a tvorené na rôzne súťaže

a výstavy:

– My sa nevieme sťažovať nahlas / medzinárodná súťaž, Banská Štiavnica

– Vesmír očami detí / celoslovenská súťaž, Hurbanovo

– Ríša fantázie / medzinárodná súťaž, Lučenec

– Cesty za poznaním minulosti / celoslovenská súťaž, Banská Bystrica

– Zelený svet / medzinárodná súťaž, Banská Bystrica

 

Netradičné grafické práce boli tvorené na výstavu

vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (plánovaná vernisáž 7.4.2020).

Pretože všetky termíny uvedených akcií sú

v nedohľadne, rozhodla som sa „usporiadať“

pre vás výstavy k jednotlivým témam.

Odteraz vás každý týždeň pozývam na „IMAGINÁRNU VÝSTAVU – VERNISÁŽ“ vašich prác.

Mgr. Slavomíra Valachová

Pre zobrazenie výtvarných prác kliknite na smajlíkov na obrazoch:

IMAGINÁRNA VÝSTAVA 4

Milí rodičia a i vy, moji šikovní výtvarníci!

V školskom roku 2019/20 bolo v našom výtvarnom ateliéri vytvorené množstvo kvalitných diel, ktoré zostali zo známych dôvodov „uväznené“ v ZUŠ. Tematicky boli zamerané a tvorené na rôzne súťaže

a výstavy:

– My sa nevieme sťažovať nahlas / medzinárodná súťaž, Banská Štiavnica

– Vesmír očami detí / celoslovenská súťaž, Hurbanovo

– Ríša fantázie / medzinárodná súťaž, Lučenec

– Cesty za poznaním minulosti / celoslovenská súťaž, Banská Bystrica

– Zelený svet / medzinárodná súťaž, Banská Bystrica

 

Netradičné grafické práce boli tvorené na výstavu

vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (plánovaná vernisáž 7.4.2020).

Pretože všetky termíny uvedených akcií sú

v nedohľadne, rozhodla som sa „usporiadať“

pre vás výstavy k jednotlivým témam.

Odteraz vás každý týždeň pozývam na „IMAGINÁRNU VÝSTAVU – VERNISÁŽ“ vašich prác.

Mgr. Slavomíra Valachová

Pre zobrazenie výtvarných prác kliknite na smajlíkov na obrazoch:

IMAGINÁRNA VÝSTAVA 3

Milí rodičia a i vy, moji šikovní výtvarníci!

V školskom roku 2019/20 bolo v našom výtvarnom ateliéri vytvorené množstvo kvalitných diel, ktoré zostali zo známych dôvodov „uväznené“ v ZUŠ. Tematicky boli zamerané a tvorené na rôzne súťaže

a výstavy:

– My sa nevieme sťažovať nahlas / medzinárodná súťaž, Banská Štiavnica

– Vesmír očami detí / celoslovenská súťaž, Hurbanovo

– Ríša fantázie / medzinárodná súťaž, Lučenec

– Cesty za poznaním minulosti / celoslovenská súťaž, Banská Bystrica

– Zelený svet / medzinárodná súťaž, Banská Bystrica

 

Netradičné grafické práce boli tvorené na výstavu

vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (plánovaná vernisáž 7.4.2020).

Pretože všetky termíny uvedených akcií sú

v nedohľadne, rozhodla som sa „usporiadať“

pre vás výstavy k jednotlivým témam.

Odteraz vás každý týždeň pozývam na „IMAGINÁRNU VÝSTAVU – VERNISÁŽ“ vašich prác.

Mgr. Slavomíra Valachová

Pre zobrazenie výtvarných prác kliknite na smajlíkov na obrazoch:

IMAGINÁRNA VÝSTAVA 2

Milí rodičia a i vy, moji šikovní výtvarníci!

V školskom roku 2019/20 bolo v našom výtvarnom ateliéri vytvorené množstvo kvalitných diel, ktoré zostali zo známych dôvodov „uväznené“ v ZUŠ. Tematicky boli zamerané a tvorené na rôzne súťaže

a výstavy:

– My sa nevieme sťažovať nahlas / medzinárodná súťaž, Banská Štiavnica

– Vesmír očami detí / celoslovenská súťaž, Hurbanovo

– Ríša fantázie / medzinárodná súťaž, Lučenec

– Cesty za poznaním minulosti / celoslovenská súťaž, Banská Bystrica

– Zelený svet / medzinárodná súťaž, Banská Bystrica

 

Netradičné grafické práce boli tvorené na výstavu

vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (plánovaná vernisáž 7.4.2020).

Pretože všetky termíny uvedených akcií 

v nedohľadne, rozhodla som sa „usporiadať“

pre vás výstavy k jednotlivým témam.

Odteraz vás každý týždeň pozývam na „IMAGINÁRNU VÝSTAVU – VERNISÁŽ“ vašich prác.

Mgr. Slavomíra Valachová

Pre zobrazenie výtvarných prác kliknite na smajlíkov na obrazoch:

IMAGINÁRNA VÝSTAVA 1

Radi by sme sa touto cestou poďakovali všetkým rodičom žiakov výtvarného odboru, ktorí nám pomohli zabezpečiť dobroty na slávnostnú vernisáž výstavy COGITO /TVORÍM/ ERGO SUM, ktorá sa konala 11.10.2019 na Hlohovskom zámku.

Ďakujeme!

Radi by sme sa touto cestou poďakovali Branislavovi Dědovi, ktorý nám sponzorsky venoval víno 

na slávnostnú vernisáž výstavy COGITO /TVORÍM/ ERGO SUM, ktorá sa konala 11.10.2019 na Hlohovskom zámku.

Ďakujeme!

Fotografie zo slávnostnej vernisáže výstavy COGITO /TVORÍM/ ERGO SUM, ktorá sa konala 11.10.2019

na Hlohovskom zámku. Fotografie si môžete prezrieť po kliknutí na plagát vo fotogalérii.

Blahoželáme žiačkam výtvarného odboru Eme KOVÁČOVEJ a Sare ŠŤASTNEJ

z triedy p. uč. Mgr. Slavomíry Valachovej, ktoré získali zlaté a strieborné pásmo

na bienále medzinárodnej výtvarnej súťaže CESTA ČIARY  v Kremnici.

Blahoželáme Lukášovi ČERNÉMU, ktorý získal v I. kategórii (žiaci ZUŠ) celoslovenskej výtvarnej súťaže Povesti Dunajskej kráľovnej, pod vedením pedagogičky Mgr. Slavomíry Valachovej, 2. miesto. 

Blahoželáme našim pani učiteľkám výtvarného odboru!!!

 

Na súťaži Výtvarné alternatívy, ktorú každé dva roky organizuje ZUŠ I. W. Kráľa v Považskej Bystrici totižto získali ocenenia
za pedagogické vedenie pri tvorbe so žiakmi:
Mgr. Slavomíra Valachová získala ocenenie za projekt Prázdne hlavy,
Mgr. Katarína Pappová získala ocenenie za kolektívny priestorový objekt Beštiár
 a Mgr. Martina Chudá získala ocenenie za kolektívne animované video Doba plastová.

 

Pani učiteľkám a aj žiakom, ktorí sa na projektoch podieľali srdečne gratulujeme!

Blahoželáme oceneným žiačkam a žiakovi ZUŠ Hlohovec z tried Mgr. S. Valachovej a Mgr. Martiny Chudej. Na medzinárodnej výtvarnej súťaži "MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS 2019"  s podtitulom "MÁME PLÁN B?" sa umiestnili nasledovne:

- ocenenia mesta Banská Štiavnica získali

Barbora Polčicová,

Linda Čižmárová

Matúš Krajný

z triedy p. uč. M. Chudej

a Kristína Rexová z triedy p. uč. S. Valachovej.

Ocenenia si žiaci prevzali vo štvrtok 11.4. 2019 počas vernisáže výstavy v priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Celkovo bolo do súťaže prihlásených viac ako 1100 žiackych prác. Srdečne gratulujeme!

Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže RÍŠA FANTÁZIE 2019 v Lučenci:
 

Do súťaže prišlo rekordných 1468 prác zo 110 škôl z krajín: Česko, Čína, Egypt, India, Južná Kórea, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina.
V tejto silnej medzinárodnej konkurencii získali ocenenia aj žiaci ZUŠ Hlohovec z triedy Mgr. Slavomíry Valachovej. Srdečne blahoželáme!


kategória 8 - 10 rokov, ZLATÉ PÁSMO:
Kristína Šilhárová


kategória 14 - 16 rokov, BRONZOVÉ PÁSMO:
Natália Vaňová


kategória nad 16 rokov, 3.MIESTO:
Katarína Vašíčková


ZLATÉ PÁSMO:
Paulína Jančárová


CENA PRIMÁTORKY MESTA LUČENEC:
Katarína Halásová


Vernisáž súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční
10. 4. 2019 o 14:00 na Radnici v Lučenci.

 

VESMÍR OČAMI DETÍ

V priestoroch Hvezdárne a planetária v Hlohovci sa 4.marca 2019 uskutočnilo vyhodnotenie regionálneho kola výtvarných prác žiakov materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl na tému VESMÍR OČAMI DETÍ.


Blahoželáme oceneným žiačkam ZUŠ Hlohovec z tried Mgr. S. Valachovej.
V kategórii ZUŠ 1.- 4. ročník získali ocenenia:


Alica Bednárová (1. a 3. miesto), Zora Nemcová (2. miesto), Petra Černá (4. miesto)
a Michaela Šajtlavová (5. miesto).


V kategórii ZUŠ 5.- 9. ročník získali ocenenia:
Linda Bednárová (1. miesto), Natália Vaňová (2. miesto) a Adela Pauková (5. miesto).


Na výstavu výtvarných prác, ktorá bola inštalovaná v priestoroch Vlastivedného múzea v Hlohovci vybrala porota okrem odmenených prác aj práce Silvie Blaškovej, Pavlíny Čiefovej, Lujzy Simončičovej a Hany Štrbovej.

 

Ocenené práce postúpili na celoslovenskú súťaž VESMÍR OČAMI DETÍ do Hurbanova.

FOTOGRAFIE Z DŇA OTVORENÝCH DVERÍ TU (kliknutím na plagát)

1/117

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru, ktorí získali ocenenia na medzinárodnej výtvarnej súťaži "MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS 2018" s podtitulom "KAŽDÝ DEŇ JE DEŇ ZEME". Žiaci sa umiestnili nasledovne:

- ocenenia mesta Banská Štiavnica- Kristína Klimeková (p. uč. S. Valachová) a Karolína Novotová (p. uč. M. Chudá).

Z kategórie ZUŠ dospelí, získali ocenenia mesta Katarína Vitteková, Veronika Hanuliaková, Marián Divilek od p. uč. Valachovej.

Fotografie z odovzdávania cien na celoslovenskej súťaži V krajine remesiel (ÚĽUV Bratislava).

Cenu si prevzala Sárka Mončeková (Mgr. K. Pappová), ktorá získala v kategórií Na sklo maľované 3. miesto.

Čestné uznanie získala Linda Bareková (Mgr. K. Pappová) v kategórii Na sklo maľované a Ema Váryová (Mgr. K. Pappová) v kategórii Nite nebláznite. Vystavené boli aj trofeje od detí z triedy Mgr. Martiny Chudej.

1/8

1/7

Blahoželáme Štefanovi Becherovi (Mgr. S. Valachová), ktorý získal 1. miesto v 2. kategórii výtvarnej súťaže „Cesty za poznaním minulosti 2018“ s prácou „Vojna prináša špinu, biedu a hlad", vyhodnotenie ktorej bolo vo štvrtok 7.júna 2018.

 

 

Hlavnú cenu vo výtvarnej súťaži "V ríši divov 2018" s tohtoročnou témou "Pod morskou hladinou" získala Alexandra Miháliková ,ktorá získala aj 2. miesto v 3. kategórii do 15 rokov, čestné uznanie získali :Nina Sisáková,Nela Štrbová, Katarína Vašíčková,Kornélia Malovcová. Všetci sú z triedy Mgr. S. Valachovej.

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru, ktorí z 1386 prác žiakov na VI. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže "Fantazijné zviera" v SZUŠ Prokofievova 5, Bratislava získali 2 ocenenia. Nataša Kotvasová z triedy Mgr. M. Chudej získala 3. miesto v kategórii ZUŠ do 10 rokov - grafika a čestné uznanie získala Linda Bednárová z triedy Mgr. S. Valachovej v kategórii ZUŠ do 10 rokov - kombinovaná technika.

 

 

Už tradične sa k MDD koná v ateliéri Mgr. S. Valachovej podujatie pre materskú škôlku MOTÝLIK z Hlohovca.
Tohtoročná tvorivá dielňa bude
31.5. o 10:00 hod.

Výstava prác žiakov z ateliéru Mgr. Slavomíry Valachovej s názvom "AJ TAKÉTO MOHLI BYŤ" potrvá do 17.6.2018 v hlohoveckom Vlastivednom múzeu.

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru: Martine Černej, Lee Geseovej, Lee Kobidovej, Sáre Kollárovej, Pavlíne Kolárikovej, Liane Kabátovej, Liliane Pažítkovej,Johane Miklošíkovej, Martinovi Rampachovi a Martinovi Začkovi z triedy p. uč. Mgr. K. Pappovej, ktorí na medzinárodnej výtvarnej súťaži "Móda budúcnosti" získali osobitnú cenu poroty za kolektívnu prácu.

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru z triedy p. uč. Mgr. K. Pappovej, ktorí na súťaži Zlatý drak 2018 získali nasledovné ocenenia:
Diplom v kategórii ZUŠ - jednotlivci získala Terézia Šranková a čestné uznanie získali Rebeka Gulová, Ľudmila Zámečníková a Pavlína Koláriková.

Neodíď nám rozprávočka...
Slávnostné vyhodnotenie medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti do 10 rokov venovanej Pavlovi Dobšinskému a Božene Němcovej sa koná 23.mája 2018 v Piešťanoch v rámci podujatia ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2018. Do súťaže bolo zaslaných 1332 detských prác zo 79 škôl. Ocenenia si preberú aj žiačky Sara ŠŤASTNÁ a Nina SISÁKOVÁ z ateliéru Mgr. Slavomíry Valachovej.

Výstava NATESNO

Viac ako 120 prác žiakov ZUŠ v Hlohovci majú možnosť vidieť návštevníci výstavy NATESNO (alebo enkaustika trochu inak) vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci.

V historických priestoroch múzea sa svojimi dielami vytvorenými netradičnou technikou enkaustiky prezentujú všetci žiaci z ateliéru Mgr. Slavomíry Valachovej. Na fotografiách sú zábery zo slávnostnej vernisáže, ktorá sa za veľkého záujmu Hlohovčanov všetkých vekových kategórií uskutočnila  14. novembra 2017.

Výstava potrvá do 10. decembra 2017.

1/22

VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

 

V dňoch 13. a 14. októbra 2017 absolvovalo 8 žiačok ZUŠ Hlohovec študujúcich v ateliéri Mgr. Slavomíry Valachovej vzdelávací zájazd do Popradu a Tatranskej Lomnice. Zúčastnili sa ho stredoškoláčky z vyšších ročníkov. Program zájazdu bol zaujímavý a inšpiratívny, čo dokumentujú aj fotografie z niektorých bodov programu.

V popradskej Tatranskej galérii si účastníčky zájazdu prehliadli rozsiahlu výstavu PEREDVIŽNIKOV - ruských výtvarníkov 2. pol.19. storočia – Repin, Šiškin, Vasiljev ...

Peredvižnici boli najvplyvnejším umeleckým zoskupením v histórii Ruska. (foto 001 – 009)

V Tatranskej galérii videli aj súčasne nainštalovanú výstavu reklamných a módnych fotografií  s názvom MEMORIES fotografa Róberta Vana.  (foto 010 – 012)

Ďalšou zastávkou bol Scherfelov dom v popradskej miestnej časti Veľká a účasť na vernisáži výstavy FRAGMENTÁRIUM autorky Gabriely Rothovej.

Neplánovaná, ale o to pozoruhodnejšia bola návšteva v ateliéri akademického sochára Imricha Svitanu. Pútavým rozprávaním priblížil dlhé desaťročia svojej umeleckej činnosti.  Imrich Svitana sa venoval sochárstvu, kresbe, tvorbe medailí a šperkov. Zvlášť treba vyzdvihnúť oblasť umeleckého šperku. Umelec bol totiž jedným zo zakladateľov tejto výtvarnej činnosti v šesťdesiatych rokoch minulého storočia na Slovensku.

(foto 013 – 018)

Druhý deň  tatranského putovania za umením  začal presunom do Tatranskej Lomnice a návštevou výstavy  z cyklu OVERENÉ ČASOM v Galérii  ÚĽUV Tatranská Lomnica.

Výstava predstavuje kolekciu textilných koníkov Aleny Hlucháňovej, drotársku výrobu Jozefa Zollera z Leopoldova a tokárske majstrovstvo Jaroslava Švihru.

Návšteva exkluzívneho hotela LOMNICA – galérie a jeho priestorov priniesla účastníkom zájazdu výnimočný zážitok. V obnovenom Hoteli Lomnica sa rozhodli vyzdobiť originálnymi obrazmi celý hotel a premeniť ho tak na akúsi prirodzenú a prístupnú galériu. Je tu možnosť vidieť diela významných autorov: Martina Benku, Jana Hálu, Ladislava Mednyánszkeho,  Márie Medveckej, Milana Laluhu …(foto 019 – 031)

A neopakovateľný zážitok pripravili účastníčkam zájazdu aj Tatry – krásne počasie a jesenné farby prírody. (foto 032)

1/32

!!!VÝTVARNÝ ODBOR!!!

Zadelenie novoprijatých žiakov do výtvarného odboru na školský rok 2017/2018 nájdete TU.

Blahoželáme žiačkam výtvarného odboru z triedy Mgr. Kataríny Pappovej, ktoré boli v celoslovenskej súťaži V krajine remesiel (ÚĽUV) ocenené nasledovne:

- Sára Mončeková získala v kategórií Na sklo maľované 3. miesto,

- Linda Bareková získala v   kategórií Na sklo maľované čestné uznanie.

Vítanie leta vo vinici

Vinárstvo BAYNACH usporiadalo 10. júna 2017 priamo vo viniciach pri obci Bojničky akciu s cieľom priblížiť tento krásny vinohradnícky región ľuďom. Súčasťou tejto akcie bol malý trh lokálnych malých výrobcov potravín, ochutnávka vín BAYNACH, sprievodný program pre deti a aj dospelých a hudobná produkcia. V sprievodnom programe pre deti dali organizátori možnosť prezentácie aj výtvarnému odboru ZUŠ
v Hlohovci. S veľkým ohlasom a úspechom sa stretla nielen ukážka tvorby technikou enkaustiky, ale aj iné výtvarné techniky. 
Deti spolu
s rodičmi mali možnosť za asistencie učiteľky Mgr. Slavomíry Valachovej a žiačok výtvarného odboru vytvoriť si vlastné výtvarné dielka. Najväčšiemu záujmu sa tešila technika enkaustiky. Naše žiačky VO tiež mnohým deťom skrášlili tvár svojimi výtvarnými kreáciami.

1/9

Blahoželáme Eme Kováčovej, Sáre Pereszlényovej a Dávidovi Rybovi z triedy Mgr. S. Valachovej, ktorých práce boli ocenené dňa 24.mája 2017 v priestoroch Mestského úradu v Galante na medzinárodnej výtvarnej súťaži "Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2017".

Izraelská umelkyňa so slovenskými koreňmi Esther SHILO predstavila vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci starú židovskú výtvarnú techniku, pri ktorej šikovné ruky a nožnice menia obyčajný papier na obdivuhodné diela. Esther SHILO, ktorá v tradičnom židovskom umení vystrihovania obrazov z papiera patrí medzi popredné umelkyne, svoje diela vystavuje po celom svete. V tvorivej dielni sa s touto výtvarnou technikou oboznámili naživo aj žiaci výtvarného

odboru ZUŠ Hlohovec.

1/12

TVORÍME PRE RADOSŤ

Vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci bola od 20. apríla do 14. mája nainštalovaná výstava obrazov žiakov
Základnej umeleckej školy z ateliéru Mgr. Slavomíry Valachovej s názvom 
„TVORÍME PRE RADOSŤ“.

Pozoruhodné je, že na výstave prezentovali svoje diela autori od 6 do 60 rokov.

Blahoželáme žiakom z triedy p. učiteľky Mgr. S. Valachovej, ktorí sa na medzinárodnej výtvarnej súťaži "My sa nevieme sťažovať nahlas 2017 " v Banskej Štiavnici umiestnili nasledovne:

Cenu Mesta Banská Štiavnica získala

Katarína Klimeková a Sára Pereszlényová

a cenu primátorky Banskej Štiavnice získal Marián Divílek.

Pohronské osvetové stredisko udelilo čestné uznanie

Paulíne Jančárovej.

 

Blahoželáme výtvarníčkam p. uč. Mgr. S. Valachovej, ktorá získala na XIV. Bienále Výtvarných alternatív v Považskej Bystrici 28. apríla 2017 Cenu za  projekt "Vtáci" a Mgr.M. Chudej  za získanie Ceny knižnice v Považskej Bystrici.

 

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru z triedy p.uč. Mgr. S. Valachovej a Mgr. K. Pappovej, ktorí získali na súťaži " Cesta čiary" v Kremnici tieto ocenenia: 
Nina Sisáková - strieborné pásmo, Barbora Poníková - zlaté pásmo( Mgr. S. Valachová) a Barbora Zacharová, Lea Geseová, Liliana Pažitková a Martina Černá ( Mgr. K Pappová) - osobitné ocenenie za sadu lineárnych prác tušom.

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru z triedy

p.uč. Mgr. S. Valachovej, ktorí sa v regionálnom kole súťaže Vesmír očami detí  2017 umiestnili nasledovne:

Kristína Šilhárová - 2.miesto (I.kat. )

1.miesto :Katarína Halásová (IV.kat.), Tamara Hladká (V.kat.)

3.miesto :Sofia Burzíková (IV.kat.), Daniela Brisudová (V.kat.)

4.miesto: Júlia Šilhárová (IV.kat.)

5. miesto :Martin Vranikovič (IV.kat.), Natália Božíková (V.kat.)

Žiaci postupujúci do krajského kola súťaže:

Alžbeta Chalásová, Diana Dianová, Alica Bednárová, Barbora

Poláková, Olívia Eva Becherová a Kevin Stacho

Rovnica "4 živly + človek = ?" bola témou súťaže

Rovnica "4 živly + človek = ?" bola témou súťaže

Vernisáž výstavy

Ocenené žiačky ZUŠ v Hlohovci Linda Bednárová (vľavo) a Nina Sisáková so svojou učiteľkou Mgr. Slavomírou Valachovou

Odmenené práce Lindy Bednárovej (hore) a Niny Sisákovej

Nina Sisáková získala cenu mesta Banská Štiavnica a Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici

Odmenená práca Pavla Guta

Odmenená práca Mariána Divílka

Kreatívne dielka žiakov ZUŠ v Hlohovci vyvolávajú obdiv návštevníkov výstavy

Kreatívne dielka žiakov ZUŠ v Hlohovci vyvolávajú obdiv návštevníkov výstavy

Kreatívne dielka žiakov ZUŠ v Hlohovci vyvolávajú obdiv návštevníkov výstavy

Kreatívne dielka žiakov ZUŠ v Hlohovci vyvolávajú obdiv návštevníkov výstavy

Výstava v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici

Výstava v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici

Výstava v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici

Výstava v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici

 

Plánované podujatia :

Vyhodnotenie a vernisáž medzinárodnej súťaže "DERNIERE CONNEXION" dňa 3. 6. 2016 o 17:00 - Galéria na Michalskej ulici č. 3 v Bratislave. Výstava potrvá do 15. 6. 2016.

Vyhodnotenie súťaže "Som nenormálne fér" dňa 17. 6. 2016 o 14:00 v SLOVENSKOM NÁRODNOM DIVADLE v Bratislave.

 

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Hlohovci boli opäť úspešní v medzinárodnej výtvarnej súťaži

 

V Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici sa 21.apríla 2016 uskutočnila vernisáž výstavy MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS. Už osemnásty ročník rovnomennej medzinárodnej výtvarnej súťaže so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu bol na interesantnú a aktuálnu tému: 4 živly + človek = ?

Zadaná téma otvorila autorom priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a našom vzťahu k nej. Príroda je najkrajšou záhradou. Dokážeme citlivo vnímať jej krásu, energiu a harmonický poriadok? Ako sa k nej správa človek? Berie alebo aj dáva? Pomáha alebo aj ubližuje?

 

Rovnicu 4 živly + človek = ? sa pokúsili výtvarnou formou vyriešiť žiaci zo Slovenska, Čiech, Slovinska, Rumunska a Maďarska. Veľmi zaujímavé bolo vekové rozpätie súťažiacich – od materských škôl až po dospelých autorov. Organizátorom prišlo do súťaže 746 diel zo 112 škôl.

Po vynikajúcom úspechu žiakov výtvarného odboru ZUŠ v Hlohovci z ateliéru Mgr. Slavomíry Valachovej v minuloročnej súťaži (získali päť cien) boli v tohtoročnej ešte úspešnejší, získali dovedna 6 ocenení.

 

Ceny Mesta Banská Štiavnica získali: Nina Sisáková (6 r.), Linda Bednárová (9 r.) a Laura Polačiková (15 r.).

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica udelila cenu Nine Sisákovej (6 r.), Mariánovi Divílkovi (dospelý) a Pavlovi Gutovi (dospelý).

 

Okrem odmenených prác majú na jednom z hlavných panelov vystavené práce ďalší žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Hlohovci: Pavlína Čiefová, Katarína a Kristína Klimekové, Alica Kúdelová, Sára Pereslényová, Nela Štrbová a Alexandra Úradníková. Pozoruhodná a pútavá výstava v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici potrvá do 5. júna 2016.

 

Poznámka na záver: Týždeň po otvorení výstavy dostala S. Valachová od vedúcej Galérie Jozefa Kollára e­mail, kde sa okrem iného píše: ... „Vaše dielka na štiavnickej výstave nadchýnajú divákov.“ Ing. arch. Iveta Chovanová

Ako to na výstave vyzeralo si môžete pozrieť v nasledujúcej fotogalérii.

 

 

Vynikajúci úspech piatich žiakov výtvarného odboru v XVII. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže

„MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS“. 

 

podrobnosti sa dozviete TU

V úvode vernisáže zhodnotila XVII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže „MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS“ pracovníčka Galérie Jozefa Kollára Ing. arch. Iveta Chovanová

Práce autorov zo ZUŠ Hlohovec sú vystavené na viacerých paneloch

Práce autorov zo ZUŠ Hlohovec sú vystavené na viacerých paneloch

Nina Sisáková preberá Cenu Mesta Banská Štiavnica

N. Sisáková (5 rokov) : Vtáčiky v zime

1/54

NAŠE VÝTVORY :)

NAŠE PRIESTORY :)

 

Základná umelecká škola v Hlohovci © 2014 / designed by Martina Chudá © 2014 / photo by Peter Lančarič © 2014