top of page
vystava zimnysen_Kreslicí plátno 1.jpg

MALÝ MONTMARTRE BITOLA 2022

41.ročník medzinárodnej súťaže výtvarných prác

MALÝ  MONTMARTRE  BITOLA  2022

v severomacedónskom meste BITOLA

 

Medzinárodný umelecký kongres „BITOLA 2022“ bol vyhlásený začiatkom septembra 2021 a trval do 20. februára 2022. Súťaže sa zúčastnilo 450 škôl zo 40 krajín Európy a sveta, medzi nimi aj výtvarný odbor ZUŠ Hlohovec.


Medzinárodná porota z celkového počtu došlých diel (22 500) vyberie 777 obrazov na 40. jubilejnú medzinárodnú výstavu výtvarných prác „BITOLA 2022“, ktorá bude otvorená 23. mája 2022 v Národnej galérii „ Montmartre“ – Bitola (Severné Macedónsko).

 

BLAHOŽELÁME žiakom výtvarného odboru ZUŠ z ateliéru Mgr. Slavomíry Valachovej, ktorí za kolekciu 25 prác získali v medzinárodnej súťaži mladých výtvarníkov „Malý Montmartre v Bitole 2022“  prestížne ocenenie:

 

We inform you that Your school is the winner of the award  PARTICIPANT  of  “The Small Montmartre of Bitola 2022”. Congratulating you on your great success. Your collection was excellent.

Informujeme Vás, že Vaša škola je víťazom ocenenia ÚČASTNÍK „Malý Montmartre v Bitole 2022“. Blahoželáme vám k veľkému úspechu. Vaša kolekcia bola excelentná.

 

Elena Hadzi Antonovska
President and Executive Manager
"The Small Montmartre Of Bitola"

Okrem ocenenia celej kolekcie zaslanej do súťaže získali siedmi žiaci individuálne ceny:

"GOLD PALETTE" WINNERS 2022

Natália BOŽIKOVÁ, Katarína HALÁSOVÁ, Petra SLOVÁKOVÁ

DIPLOMA WINNERS 2022

Lujza ŠIMUNIČOVÁ, Ema KOVÁČOVÁ, Sara ŠŤASTNÁ, Sara PERESLENYOVÁ

Srdečne blahoželáme žiakom výtvarného odboru, ktorí získali na súťaži "Matúšov štetec" v Trenčíne  z 20 ocenených prác tri ocenenia.

V III. kategórii získala Lenka Miklovičová 1. miesto a Helena Hanáková bola ďalšou ocenenou z tejto kategórie,

a na 1. mieste sa tiež umiestnil Tadeáš Šrámek v IV. kategórii.

Všetci sú z triedy p. učiteľky Mgr. Radoslavy Hrabovskej. Práce budú vystavené na Trenčianskom hrade.

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru, ktorí na súťaži "Ilustrácia mojimi očami"  realizovanej v ZUŠ sv. Jána Krstiteľa

v Spišských Vlachoch pri príležitosti 50. výročia úmrtia maliara, grafika, ilustrátora a pedagóga, rodáka Štefana Cpina z obce Olcnava, získali tieto ocenenia:

na 1. mieste v kategórii pre Základné umelecké školy pre 11 - 15 rokov sa umiestnila Kristína Klimeková

a čestné uznanie získali Tatiana Jurenová, Filip Moskal a Martin Urminský.

 

Všetci sú z triedy p. učiteľky Mgr. Slavomíry Valachovej.

Blahoželáme vyučujúcim a žiakom výtvarného odboru, ktorí na medzinárodnej súťaži Ríša fantázie v Lučenci získali nasledovné ocenenia:

Alexandra Jankechová (Mgr. M. Chudá) sa v kategórii 8 - 10 rokov umiestnila v zlatom pásme a Barbora Koborová (Mgr. K. Pappová) v bronzovom pásme. V kategórii 11 - 13 rokov sa Laura Mihališinová umiestnila v bronzovom pásme, Lea Kobidová
v kategórii 14 - 16 rokov v striebornom pásme, Barbora Poláková v kategórii nad 16 rokov v zlatom pásme a Laura Kvassayová
v striebornom pásme (všetky z triedy Mgr. S. Valachovej).
V kategórii nad 16 rokov získala
Alžbeta Vašíčková 3. miesto
( Mgr. S. Valachová). 

 

Abstract Gradient

Súťaž „Vesmír očami detí“

Blahoželáme žiačkam výtvarného odboru ZUŠ, ktoré získali ocenenie v krajskom kole súťaže „Vesmír očami detí 2021“ a postúpili ďalej do celoslovenského kola :

Vanesa ĎURIŠOVÁ, Eva NEMCOVÁ, Petra SLOVÁKOVÁ, Lýdia CEPKOVÁ, Tatiana JURENOVÁ, Natália Sofia KNOTEKOVÁ, Ema ONDREJÍČKOVÁ, Sandra PETRÁŠOVÁ.

V celoslovenskom kole, ktoré sa konalo v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove, porota ocenila práce Petry SLOVÁKOVEJ a Tatiany JURENOVEJ.

Všetky ocenené žiačky sú z tried Mgr. Slavomíry Valachovej.

White Flower

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru, ktorí sa v súťaži Maľovaný deň kvetov umiestnili nasledovne.
V kategórii Deti I. stupňa ZŠ sa  na 2. mieste umiestnil Adam Černý (Mgr. S. Valachová),
v kategórii Deti II. stupňa ZŠ 1.miesto získala Lýdia Cepková,
2.miesto Zora Nemcová a 3. miesto Katarína Halásová (všetky z triedy Mgr. S. Valachovej),
v kategórii stredné školy sa na 1.mieste umiestnila Sabina Sudinová,
2.miesto získal Filip Moskal ( obaja z triedy Mgr. S. Valachovej)
a 3. miesto patrí Lee Geseovej z triedy Mgr. K. Pappovej.
V kategórii dospelí sa na 1. mieste umiestnila Katarína Vitteková  (Mgr. S. Valachová).

galeria_zlta-01.jpg

Milí rodičia a i vy, moji šikovní výtvarníci!

V školskom roku 2019/20 bolo v našom výtvarnom ateliéri vytvorené množstvo kvalitných diel, ktoré zostali zo známych dôvodov „uväznené“ v ZUŠ. Tematicky boli zamerané a tvorené na rôzne súťaže

a výstavy:

– My sa nevieme sťažovať nahlas / medzinárodná súťaž, Banská Štiavnica

– Vesmír očami detí / celoslovenská súťaž, Hurbanovo

– Ríša fantázie / medzinárodná súťaž, Lučenec

– Cesty za poznaním minulosti / celoslovenská súťaž, Banská Bystrica

– Zelený svet / medzinárodná súťaž, Banská Bystrica

 

Netradičné grafické práce boli tvorené na výstavu

vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (plánovaná vernisáž 7.4.2020).

Pretože všetky termíny uvedených akcií sú

v nedohľadne, rozhodla som sa „usporiadať“

pre vás výstavy k jednotlivým témam.

Odteraz vás každý týždeň pozývam na „IMAGINÁRNU VÝSTAVU – VERNISÁŽ“ vašich prác.

Mgr. Slavomíra Valachová

Pre zobrazenie výtvarných prác kliknite na smajlíkov na obrazoch:

IMAGINÁRNA VÝSTAVA 5

galeria_zelena-01.jpg

Milí rodičia a i vy, moji šikovní výtvarníci!

V školskom roku 2019/20 bolo v našom výtvarnom ateliéri vytvorené množstvo kvalitných diel, ktoré zostali zo známych dôvodov „uväznené“ v ZUŠ. Tematicky boli zamerané a tvorené na rôzne súťaže

a výstavy:

– My sa nevieme sťažovať nahlas / medzinárodná súťaž, Banská Štiavnica

– Vesmír očami detí / celoslovenská súťaž, Hurbanovo

– Ríša fantázie / medzinárodná súťaž, Lučenec

– Cesty za poznaním minulosti / celoslovenská súťaž, Banská Bystrica

– Zelený svet / medzinárodná súťaž, Banská Bystrica

 

Netradičné grafické práce boli tvorené na výstavu

vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (plánovaná vernisáž 7.4.2020).

Pretože všetky termíny uvedených akcií sú

v nedohľadne, rozhodla som sa „usporiadať“

pre vás výstavy k jednotlivým témam.

Odteraz vás každý týždeň pozývam na „IMAGINÁRNU VÝSTAVU – VERNISÁŽ“ vašich prác.

Mgr. Slavomíra Valachová

Pre zobrazenie výtvarných prác kliknite na smajlíkov na obrazoch:

IMAGINÁRNA VÝSTAVA 4

galeria 3-01-01.jpg

Milí rodičia a i vy, moji šikovní výtvarníci!

V školskom roku 2019/20 bolo v našom výtvarnom ateliéri vytvorené množstvo kvalitných diel, ktoré zostali zo známych dôvodov „uväznené“ v ZUŠ. Tematicky boli zamerané a tvorené na rôzne súťaže

a výstavy:

– My sa nevieme sťažovať nahlas / medzinárodná súťaž, Banská Štiavnica

– Vesmír očami detí / celoslovenská súťaž, Hurbanovo

– Ríša fantázie / medzinárodná súťaž, Lučenec

– Cesty za poznaním minulosti / celoslovenská súťaž, Banská Bystrica

– Zelený svet / medzinárodná súťaž, Banská Bystrica

 

Netradičné grafické práce boli tvorené na výstavu

vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (plánovaná vernisáž 7.4.2020).

Pretože všetky termíny uvedených akcií sú

v nedohľadne, rozhodla som sa „usporiadať“

pre vás výstavy k jednotlivým témam.

Odteraz vás každý týždeň pozývam na „IMAGINÁRNU VÝSTAVU – VERNISÁŽ“ vašich prác.

Mgr. Slavomíra Valachová

Pre zobrazenie výtvarných prác kliknite na smajlíkov na obrazoch:

IMAGINÁRNA VÝSTAVA 3

galeria-01.jpg

Milí rodičia a i vy, moji šikovní výtvarníci!

V školskom roku 2019/20 bolo v našom výtvarnom ateliéri vytvorené množstvo kvalitných diel, ktoré zostali zo známych dôvodov „uväznené“ v ZUŠ. Tematicky boli zamerané a tvorené na rôzne súťaže

a výstavy:

– My sa nevieme sťažovať nahlas / medzinárodná súťaž, Banská Štiavnica

– Vesmír očami detí / celoslovenská súťaž, Hurbanovo

– Ríša fantázie / medzinárodná súťaž, Lučenec

– Cesty za poznaním minulosti / celoslovenská súťaž, Banská Bystrica

– Zelený svet / medzinárodná súťaž, Banská Bystrica

 

Netradičné grafické práce boli tvorené na výstavu

vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (plánovaná vernisáž 7.4.2020).

Pretože všetky termíny uvedených akcií sú

v nedohľadne, rozhodla som sa „usporiadať“

pre vás výstavy k jednotlivým témam.

Odteraz vás každý týždeň pozývam na „IMAGINÁRNU VÝSTAVU – VERNISÁŽ“ vašich prác.

Mgr. Slavomíra Valachová

Pre zobrazenie výtvarných prác kliknite na smajlíkov na obrazoch:

IMAGINÁRNA VÝSTAVA 2

galéria.jpg

Milí rodičia a i vy, moji šikovní výtvarníci!

V školskom roku 2019/20 bolo v našom výtvarnom ateliéri vytvorené množstvo kvalitných diel, ktoré zostali zo známych dôvodov „uväznené“ v ZUŠ. Tematicky boli zamerané a tvorené na rôzne súťaže

a výstavy:

– My sa nevieme sťažovať nahlas / medzinárodná súťaž, Banská Štiavnica

– Vesmír očami detí / celoslovenská súťaž, Hurbanovo

– Ríša fantázie / medzinárodná súťaž, Lučenec

– Cesty za poznaním minulosti / celoslovenská súťaž, Banská Bystrica

– Zelený svet / medzinárodná súťaž, Banská Bystrica

 

Netradičné grafické práce boli tvorené na výstavu

vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (plánovaná vernisáž 7.4.2020).

Pretože všetky termíny uvedených akcií 

v nedohľadne, rozhodla som sa „usporiadať“

pre vás výstavy k jednotlivým témam.

Odteraz vás každý týždeň pozývam na „IMAGINÁRNU VÝSTAVU – VERNISÁŽ“ vašich prác.

Mgr. Slavomíra Valachová

Pre zobrazenie výtvarných prác kliknite na smajlíkov na obrazoch:

IMAGINÁRNA VÝSTAVA 1

Radi by sme sa touto cestou poďakovali všetkým rodičom žiakov výtvarného odboru, ktorí nám pomohli zabezpečiť dobroty na slávnostnú vernisáž výstavy COGITO /TVORÍM/ ERGO SUM, ktorá sa konala 11.10.2019 na Hlohovskom zámku.

Ďakujeme!

Radi by sme sa touto cestou poďakovali Branislavovi Dědovi, ktorý nám sponzorsky venoval víno 

na slávnostnú vernisáž výstavy COGITO /TVORÍM/ ERGO SUM, ktorá sa konala 11.10.2019 na Hlohovskom zámku.

Ďakujeme!

Fotografie zo slávnostnej vernisáže výstavy COGITO /TVORÍM/ ERGO SUM, ktorá sa konala 11.10.2019

na Hlohovskom zámku. Fotografie si môžete prezrieť po kliknutí na plagát vo fotogalérii.

Blue Abstract Shapes

Blahoželáme žiačkam výtvarného odboru Eme KOVÁČOVEJ a Sare ŠŤASTNEJ

z triedy p. uč. Mgr. Slavomíry Valachovej, ktoré získali zlaté a strieborné pásmo

na bienále medzinárodnej výtvarnej súťaže CESTA ČIARY  v Kremnici.

Blue Abstract Shapes

Blahoželáme Lukášovi ČERNÉMU, ktorý získal v I. kategórii (žiaci ZUŠ) celoslovenskej výtvarnej súťaže Povesti Dunajskej kráľovnej, pod vedením pedagogičky Mgr. Slavomíry Valachovej, 2. miesto. 

Blahoželáme našim pani učiteľkám výtvarného odboru!!!

 

Na súťaži Výtvarné alternatívy, ktorú každé dva roky organizuje ZUŠ I. W. Kráľa v Považskej Bystrici totižto získali ocenenia
za pedagogické vedenie pri tvorbe so žiakmi:
Mgr. Slavomíra Valachová získala ocenenie za projekt Prázdne hlavy,
Mgr. Katarína Pappová získala ocenenie za kolektívny priestorový objekt Beštiár
 a Mgr. Martina Chudá získala ocenenie za kolektívne animované video Doba plastová.

 

Pani učiteľkám a aj žiakom, ktorí sa na projektoch podieľali srdečne gratulujeme!