top of page

O NÁS

Vyučovanie prebieha v budove školy

  • na Pribinovej ulici č. 5 v Hlohovci (hudobný, výtvarný a literárno-dramatický odbor)

  • Za poštou 7 v Hlohovci (tanečný odbor)


a v elokovaných pracoviskách, ktoré sú v budovách základných škôl 

  • v Červeníku, Osloboditeľov č. 9

  • v Leopoldove, Nám. sv. Ignáca č. 31

  • v Šulekove, Školská 165

  • v Ružindole č. 130

  • v Trakoviciach č. 10

  • v Pastuchove č. 210

VEDENIE ŠKOLY

PaedDr. Oľga Pappová, PhD. / riaditeľka ZUŠ
Alena Chudá, DiS. art. / zástupkyňa riaditeľky

KONTAKT

tel: 033/7300 342 

zus.hlohovec@gmail.com 

 

KONTAKTNÉ OSOBY

 

PaedDr. Oľga Pappová, PhD. / riaditeľka ZUŠ

tel: 0910 886 816

 

Alena Chudá, DiS. art. / zástupkyňa riaditeľky

tel: 0903 999 592

PLATBY

číslo účtu : 2949458340/1100

IBAN : SK98 1100 0000 0029 4945 8340

variabilný symbol generuje IZUŠ pre každého žiaka a odbor osobitne /

v prípade otázok kontaktujte učiteľa

Pribinova 5

920 01 Hlohovec

Slovakia

  • Facebook App Icon
bottom of page