NAŠICH ZAMESTNANCOV NÁJDETE TU

Absolventský koncert 2020/2021

Triedny koncert p. uč. Kúdelovej / Trakovice, Červeník 2020/2021

Školská súťaž 2020/2021

1. kategória

3. kategória

2. kategória

4. - 5. kategória

Trieda Mgr. Evy Dlhopolčekovej
Trieda Mgr. Evy Dlhopolčekovej

Hudobná náuka

1/12