top of page

KONTAKT

tel: 033/7300 342 

zus.hlohovec@gmail.com 

 

KONTAKTNÉ OSOBY

 

PaedDr. Oľga Pappová, PhD. / riaditeľka ZUŠ

tel: 0910 886 816

 

Alena Chudá, DiS. art. / zástupkyňa riaditeľky

tel: 0903 999 592

PLATBY

číslo účtu : 2949458340/1100

IBAN : SK98 1100 0000 0029 4945 8340

variabilný symbol generuje IZUŠ pre každého žiaka a odbor osobitne /

v prípade otázok kontaktujte učiteľa

Ukončenie štúdia je potrebné oznámiť písomnou formou žiadosti alebo mailom vedeniu ZUŠ.

Pribinova 5

920 01 Hlohovec

Slovakia

  • Wix Facebook page

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

bottom of page