top of page

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 2017/2018

hra na keyboarde a hudobná náuka / Hlohovec, Trakovice

hra na klavíri, spev (čiastočný úväzok)

hra na keyboarde a na akordeóne

hra na husliach, gitare, zobcovej flaute / Červeník

odbor tanečný

hra na klavíri, keyboarde, HN a spev / Hlohovec, Leopoldov

hra na husliach

hra na klavíri, korepetície

hudobná náuka, odbor tanečný, odbor literárno-dramatický

hra na gitare (čiastočný úväzok)

poverená činnosťami zástupkyne riaditeľky / hra na akordeóne a keyboarde

odbor výtvarný / Hlohovec, Pastuchov, Ružindol

hra na dychových nástrojoch

HN, hra na dychových nástrojoch, keyboarde / HC, Pastuchov

hra na gitare

hra na klavíri

hra na klavíri a na keyboarde

odbor literárno-dramatický (čiastočný úväzok)

hra na klavíri, keyboarde, akordeóne a na gitare / Trakovice, Červeník

hra na keyboarde a na gitare

spev (čiastočný úväzok) / Trakovice

spev

odbor výtvarný / Hlohovec, Červeník

riaditeľka ZUŠ, hudobná náuka, hra na gitare / Hlohovec, Trakovice

hra na klavíri, gitare a hudobná náuka / Ružindol

hra na akordeóne, dych. nástrojoch, keyboarde, klavíri a gitare / Leopoldov

hra na klavíri, keyboarde, dychových nástrojoch a na gitare / Trakovice

hra na klavíri, korepetície

hra na keyboarde, na gitare a akordeóne, korepetície / Hlohovec, Pastuchov

odbor výtvarný

hra na klavíri, keyboarde a na bicích nástrojoch / Hlohovec, Trakovice

 

Mgr. Michaela Adlerová, DiS. art.

Mgr. Martina Baračková

Jana Becherová

Mgr. Katarína Bieliková

Mgr. art. Simona Pintérová

Mgr. Lucia Beňačková

Ernest Döme, DiS. art.
Mgr.art. Gabriela Drgoňová

Tatiana Hlavnová, DiS. art.

Arpád Hrotko

Alena Chudá, DiS. art.

Mgr. Martina Chudá

Juraj Kabát, Dis. art.

Pavol Karaba, DiS. art.

Andrej Kišš

Yveta Kučerová, DiS. art.

Mgr. Anna Kusá

PaedDr. Štefánia Kuzmová, PhD.

Andrea Kúdelová, DiS. art.

Oľga Londáková, DiS. art.

Bc. Zuzana Mišovičová

Ing. Zuzana Okienková, DiS. art.

Mgr. Katarína Pappová

PaedDr. Oľga Pappová, PhD.

Tomáš Polakovič

Stanislav Repka, DiS. art.

Alojz Šantavý, DiS. art.

Margita Teplanská, DiS. art.

Milan Tvrdý

Mgr. Slavomíra Valachová

Mgr. Juraj Varinský

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI 2017/2018

Bc. Daniela Balková

Dominika Hajtmanová

Jarmila Struková

ekonómka a personalistka / MD

ekonómka a personalistka

upratovačka

bottom of page