top of page
pipka_Kreslicí plátno 1.png
pipka_Kreslicí plátno 11_Kreslicí plátno

Prihlasovanie žiakov na štúdium v ZUŠ Hlohovec stále prebieha
ELEKTRONICKOU FORMOU.
V prípade elektronickej formy, rodič alebo zákonný zástupca uchádzača o štúdium vyplní
ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU.
Prijímanie elektronických prihlášok bude možné do 31. 8. 2O22.
Prijímacie talentové skúšky sa uskutočnia začiatkom septembra.
Na konkrétny termín dostanete pozvanie mailom.


Prihlásiť sa môžete do odborov: HUDOBNÝ, TANEČNÝ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNO-DRAMATICKÝ.

ZÁPIS
2022/2023

bottom of page