pipka_Kreslicí plátno 1.png
pipka_Kreslicí plátno 11_Kreslicí plátno

Prihlasovanie žiakov na štúdium v ZUŠ Hlohovec bude prebiehať
PREZENČNE alebo ELEKTRONICKOU FORMOU.
V prípade elektronickej formy, rodič alebo zákonný zástupca uchádzača o štúdium vyplní
ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU.
Prijímanie elektronických prihlášok bude spustené
od
3O. 5. – 26. 6. 2O22 - pre 1. kolo prijímacích talentových skúšok,
na ktoré dostanete pozvanie mailom 


 PREZENČNÝ ZÁPIS bude možný v čase:
6. 6. 2022 - 10. 6. 2022
10.00 - 12.00 a 14:00 - 17.00


Prihlásiť sa môžete do odborov: HUDOBNÝ, TANEČNÝ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNO-DRAMATICKÝ.

ZÁPIS
2022/2023