top of page
pipka_Kreslicí plátno 1.png
pipka_Kreslicí plátno 11_Kreslicí plátno

Základná umelecká škola v Hlohovci Vás srdečne
pozýva na ZÁPIS žiakov na školský rok 2O23/2O24

Prihlasovanie žiakov na štúdium v ZUŠ Hlohovec 
je možné ELEKTRONICKOU FORMOU !


Prihlásiť sa môžete do odborov:
HUDOBNÝ, TANEČNÝ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNO-DRAMATICKÝ


Prihlasovať sa môžete do 31. 8.  2O23  

ZÁPIS
2023/2024

bottom of page