top of page
pipka_Kreslicí plátno 1.png
pipka_Kreslicí plátno 11_Kreslicí plátno

Základná umelecká škola v Hlohovci Vás srdečne
pozýva na ZÁPIS žiakov na školský rok 2O24/2O25.

Prihlasovanie žiakov na štúdium v ZUŠ Hlohovec bude možné osobne 
od
3. 6. - 7. 6. 2024 od 14:00-17:00 v zborovni na Pribinovej ulici č. 5.

Prihlásiť sa môžete aj ELEKTRONICKOU FORMOU do 23. 6.  2024 !

Žiakov prijímame do odborov:
HUDOBNÝ, TANEČNÝ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNO-DRAMATICKÝ 

ZÁPIS
2024/2025

bottom of page