pipka_Kreslicí plátno 1.png
pipka_Kreslicí plátno 11_Kreslicí plátno

Prihlasovanie žiakov na štúdium v ZUŠ Hlohovec bude prebiehať iba
 
ELEKTRONICKOU FORMOU

Prihlásiť sa môžete do odborov: HUDOBNÝ, TANEČNÝ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNO-DRAMATICKÝ.
Rodič alebo zákonný zástupca uchádzača o štúdium vyplní ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU.

 
 

ZÁPIS
2021/2022