top of page
TVORIVÉ-DIELNIČKY-2019.png
5  x A3_5x A4 135g.jpg
5xA4_5.  xA3 135g.jpg
gala.png
Koncert Hlohovec.JPG
Faint Glow

Blahoželáme žiačke literárno-dramatického odboru Nele Kovářovej z triedy p.uč. PaedDr. J. Š. Kuzmovej,PhD., ktorá získala čestné uznanie na 23. ročníku celoslovenskej súťaže literárnej tvorby detí.

Blue Abstract Shapes

Blahoželáme Lukášovi ČERNÉMU, ktorý získal v I. kategórii (žiaci ZUŠ) celoslovenskej výtvarnej súťaže Povesti Dunajskej kráľovnej, pod vedením pedagogičky Mgr. Slavomíry Valachovej, 2. miesto. 

Blue Abstract Shapes

Blahoželáme žiačkam výtvarného odboru Eme KOVÁČOVEJ a Sare ŠŤASTNEJ

z triedy p. uč. Mgr. Slavomíry Valachovej, ktoré získali zlaté a strieborné pásmo

na bienále medzinárodnej výtvarnej súťaže CESTA ČIARY  v Kremnici.

Faint Glow

Blahoželáme žiakom literárno-dramatického odboru z triedy p. uč. PaedDr. J. Š. Kuzmovej,PhD., ktorí sa dňa 2. 5. 2019 zúčastnili krajského kola súťaže Hollého pamätník v Trnave: Kolektívny prednes a divadlá poézie. S predstavením Láska je večná získali 1. miesto.

Faint Glow

Blahoželáme Barbare Blšťákovej z triedy Ing. Z. Okienkovej,DiS.art., ktorá sa na speváckej súťaži "Bojnická perla" dňa 7.mája umiestnila v zlatom pásme.

Blue Abstract Shapes

Blahoželáme !

Na klavírnej súťaži v Sládkovičove dňa 17.5.2019 sa žiaci Ema Miklovičová a František Zámečník (obaja z triedy p.uč. Mgr.art. G. Drgoňovej) umiestnili v zlatom pásme a Oliver Začko (Mgr.art. G. Drgoňová) a Alexandra Sobotovičová (M. Teplanská,DiS.art) získali bronzové pásmo.

Popové-hlasy-plagát-2.png

Radi by sme sa touto cestou poďakovali cukrárni Olajos dezerty, ktorá nám sponzorsky zabezpečila sladké občerstvenie na Regionálnej súťaži v sólovej a komornej hre na akordeóne a keyboarde, ktorá sa konala 4.4.2019.

Ďakujeme!

jarný-koncert.png
Two Dried Leaves

Blahoželáme oceneným žiačkam a žiakovi ZUŠ Hlohovec z tried Mgr. S. Valachovej a Mgr. Martiny Chudej.

Na medzinárodnej výtvarnej súťaži

"MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS 2019"

s podtitulom

"MÁME PLÁN B?"

sa umiestnili nasledovne:

- ocenenia mesta Banská Štiavnica získali

Barbora Polčicová,

Linda Čižmárová,

Matúš Krajný

z triedy p. uč. M. Chudej

 

a Kristína Rexová z triedy p. uč. S. Valachovej.

 

Ocenenia si žiaci prevezmú vo štvrtok 11.4. 2019 počas vernisáže výstavy v priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Srdečne gratulujeme!

Curved Shape

Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže RÍŠA FANTÁZIE 2019 v Lučenci:
 

Do súťaže prišlo rekordných 1468 prác zo 110 škôl z krajín: Česko, Čína, Egypt, India, Južná Kórea, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina.
V tejto silnej medzinárodnej konkurencii získali ocenenia aj žiaci ZUŠ Hlohovec z triedy Mgr. Slavomíry Valachovej. Srdečne blahoželáme!


kategória 8 - 10 rokov, ZLATÉ PÁSMO:
Kristína Šilhárová


kategória 14 - 16 rokov, BRONZOVÉ PÁSMO:
Natália Vaňová


kategória nad 16 rokov, 3.MIESTO:
Katarína Vašíčková


ZLATÉ PÁSMO:
Paulína Jančárová


CENA PRIMÁTORKY MESTA LUČENEC:
Katarína Halásová


Vernisáž súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční
10. 4. 2019 o 14:00 na Radnici v Lučenci.

Curved Shapes

 

VESMÍR OČAMI DETÍ

V priestoroch Hvezdárne a planetária v Hlohovci sa 4.marca 2019 uskutočnilo vyhodnotenie regionálneho kola výtvarných prác žiakov materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl na tému VESMÍR OČAMI DETÍ.


Blahoželáme oceneným žiačkam ZUŠ Hlohovec z tried Mgr. S. Valachovej.
V kategórii ZUŠ 1.- 4. ročník získali ocenenia:


Alica Bednárová (1. a 3. miesto), Zora Nemcová (2. miesto), Petra Černá (4. miesto)
a Michaela Šajtlavová (5. miesto).


V kategórii ZUŠ 5.- 9. ročník získali ocenenia:
Linda Bednárová (1. miesto), Natália Vaňová (2. miesto) a Adela Pauková (5. miesto).


Na výstavu výtvarných prác, ktorá bola inštalovaná v priestoroch Vlastivedného múzea v Hlohovci vybrala porota okrem odmenených prác aj práce Silvie Blaškovej, Pavlíny Čiefovej, Lujzy Simončičovej a Hany Štrbovej.

 

Ocenené práce postúpili na celoslovenskú súťaž VESMÍR OČAMI DETÍ do Hurbanova.

TVORIVÉ-DIELNIČKY-2019.png

Dávame do pozornosti 13. ročník ankety Zlatý Amos, kde môžu žiaci elektronicky hlasovať za najlepších učiteľov v rôznych kategóriách. Viac informácií nájdete na stránke http://zlatyamos.sk/

Vianocnykoncertzus.png
bottom of page