top of page

Blahoželáme Štefanovi Becherovi (Mgr. S. Valachová), ktorý získal 1. miesto v 2. kategórii výtvarnej súťaže „Cesty za poznaním minulosti 2018“ s prácou „Vojna prináša špinu, biedu a hlad", vyhodnotenie ktorej bolo vo štvrtok 7.júna 2018.

 

 

Hlavnú cenu vo výtvarnej súťaži "V ríši divov 2018" s tohtoročnou témou "Pod morskou hladinou" získala Alexandra Miháliková ,ktorá získala aj 2. miesto v 3. kategórii do 15 rokov, čestné uznanie získali :Nina Sisáková,Nela Štrbová, Katarína Vašíčková,Kornélia Malovcová. Všetci sú z triedy Mgr. S. Valachovej.

 

 

Blahoželáme Barbare Blšťáková z triedy Ing. Z. Okienkovej,DiS.art., ktorá sa umiestnila na krásnom 3.mieste v speváckej súťaži Muzikálová hviezda v Bratislave na Novej scéne v sobotu 2. júna 2018.

 

 

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru, ktorí z 1386 prác žiakov na VI. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže "Fantazijné zviera" v SZUŠ Prokofievova 5, Bratislava získali 2 ocenenia. Nataša Kotvasová z triedy Mgr. M. Chudej získala 3. miesto v kategórii ZUŠ do 10 rokov - grafika a čestné uznanie získala Linda Bednárová z triedy Mgr. S. Valachovej v kategórii ZUŠ do 10 rokov - kombinovaná technika.

 

 

Už tradične sa k MDD koná v ateliéri Mgr. S. Valachovej podujatie pre materskú škôlku MOTÝLIK z Hlohovca.
Tohtoročná tvorivá dielňa bude
31.5. o 10:00 hod.

Výstava prác žiakov z ateliéru Mgr. Slavomíry Valachovej s názvom "AJ TAKÉTO MOHLI BYŤ" potrvá do 17.6.2018 v hlohoveckom Vlastivednom múzeu.

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru: Martine Černej, Lee Geseovej, Lee Kobidovej, Sáre Kollárovej, Pavlíne Kolárikovej, Liane Kabátovej, Liliane Pažítkovej,Johane Miklošíkovej, Martinovi Rampachovi a Martinovi Začkovi z triedy p. uč. Mgr. K. Pappovej, ktorí na medzinárodnej výtvarnej súťaži "Móda budúcnosti" získali osobitnú cenu poroty za kolektívnu prácu.

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru z triedy p. uč. Mgr. K. Pappovej, ktorí na súťaži Zlatý drak 2018 získali nasledovné ocenenia:
Diplom v kategórii ZUŠ - jednotlivci získala Terézia Šranková a čestné uznanie získali Rebeka Gulová, Ľudmila Zámečníková a Pavlína Koláriková.

Neodíď nám rozprávočka...
Slávnostné vyhodnotenie medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti do 10 rokov venovanej Pavlovi Dobšinskému a Božene Němcovej sa koná 23.mája 2018 v Piešťanoch v rámci podujatia ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2018. Do súťaže bolo zaslaných 1332 detských prác zo 79 škôl. Ocenenia si preberú aj žiačky Sara ŠŤASTNÁ a Nina SISÁKOVÁ z ateliéru Mgr. Slavomíry Valachovej.

Blahoželáme Nele Kovářovej z triedy p. uč. PaedDr. J. Š. Kuzmovej,PhD., ktorá získala čestné uznanie v celoslovenskej súťaži výtvarnej a literárnej tvorby detí XXII.ročníka v Starej Ľubovni s vlastnom literárnou tvorbou pod názvom "Môj život".

 

Blahoželáme tanečnému súboru UNITAS pod vedením p. uč. Mgr. art Simonky Pintérovej, ktorý úspešne ukončil súťažnú sezónu Majstrovstvami Slovenska vo výrazových tancoch. 
Choreografia Snehové vločky - deti - 2.miesto
Choreografia Príchod búrky - juniori - 1.miesto

Veľmi sa tešíme z tohto veľkého úspechu a dievčatám aj skvelej pani učiteľke zo srdca gratulujeme :)

Blahoželáme žiakom Mgr. L. Beňačkovej, ktorí sa na súťaži Popové hlasy, ktorá sa konala 9. mája 2018 umiestnili nasledovne: V kategórii od 14 do 15 rokov sa na 2. mieste umiestnila Alica Urcikánová a 2. miesto získala aj Ema Mirza v kategórii nad 16 rokov.Cenu poroty získal Dávid Jakubkovič.

Blahoželáme Barbare Blšťákovej z triedy p.učiteľky Ing. Z. Okienkovej,DiS.art. k umiestneniu v zlatom pásme na speváckej súťaži Bojnická perla 2018 dňa 10. mája 2018.

Blahoželáme účastníkom klavírnej súťaže Piešťanské klávesy, konanej dňa 11. mája 2018. V zlatom pásme sa umiestnili: František Zámečník, Oliver Začko (Mgr.art. G. Drgoňová) a Ema Miklovičová (Mgr. A. Kusá). Martina Hircová z triedy p. učiteľky Mgr.art. G. Drgoňovej sa umiestnila v striebornom pásme.

Blahoželáme Dominike Vopátovej z triedy p. uč. A. Kišša, ktorá dňa 19.04.2018 získala 2.miesto v IV. kategórii na súťaži "Ružomberská klasická gitara 2018".

Blahoželáme účastníkom súťaže Zlatý kľúčik dňa 19.04.2018 v Empírovom divadle, ktorí sa umiestnili nasledovne:

V striebornom pásme sa umiestnili Šimon Görög  a Dávid Miklovič v hre na akordeóne z triedy p.uč. J. Becherovej, zlaté pásmo získal akordeonista Adam Pestún (p.uč. J. Becherová) a spevácky zbor Hlohovčatá pod vedením Mgr. M. Baračkovej, ktorý získal zároveň aj cenu poroty.

Blahoželáme účastníkom regionálnej súťaže v sólovej a komornej hre na akordeóne a keyboarde dňa 17. apríla 2018 v Trnave, ktorí získali  nasledovné ocenenia. V zlatom pásme sa umiestnili akordeonisti: Dávid Miklovič, Adam Pestún (p.uč. J. Becherová) a Daniel Ondria (p.uč.A. Kúdelová,DiS.art.) a keyboardisti: Táňa Drgoňová, Nina Landigová (p.uč.A. Kúdelová,DiS.art.), Adela Pauková a Nina Štrbová (p.uč. Mgr. A. Kusá). Akordeonisti Charlotte Bodocká (p.uč.A. Kúdelová,DiS.art.), Šimon Görög (p.uč. J. Becherová) a akordeónové trio v zložení Charlotte Bodocká, Matúš Eliaš a Daniel Ondria (p.uč.A. Kúdelová,DiS.art.) sa umiestnili v striebornom pásme.

 

 

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru, ktorí získali ocenenia na medzinárodnej výtvarnej súťaži "MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS 2018" s podtitulom "KAŽDÝ DEŇ JE DEŇ ZEME". Žiaci sa umiestnili nasledovne:

- ocenenia mesta Banská Štiavnica- Kristína Klimeková (p. uč. S. Valachová) a Karolína Novotová (p. uč. M. Chudá).

Z kategórie ZUŠ dospelí, získali ocenenia mesta Katarína Vitteková, Veronika Hanuliaková, Marián Divilek od p. uč. Valachovej.

Blahoželáme žiačkam tanečného odboru pod vedením Mgr.art. S. Pintérovej, ktoré sa na súťaži SHOWTIME v Leviciach v nedeľu 8. apríla umiestnili nasledovne:

1. miesto - žiačky 2. ročníka 2. časti s choreografiou "Príchod búrky"

2. miesto - žiačky 4. ročníka 1. časti s choreografiou "Snehové vločky"

V okresnom kole súťaže Hollého pamätník v kategórii kolektívny prednes a divadlá poézie dňa 5. apríla 2018 sa žiaci LDO z triedy p. uč. PaedDr. J. Š.Kuzmovej, PhD. - Dominika Dudášová, Zuzana Hanáková,Matin Paták, Martin Pieč, Martin Potanko s inscenáciou "Ticho ako..." umiestnili na 1. mieste s postupom do krajského kola. Zvukové nahrávky : p.uč. M. Tvrdý.

 

Blahoželáme Nine Landigovej z triedy p. uč. A. Kúdelovej, DiS.art., ktorá sa na celoslovenskej súťaži v hre na keyboarde v Považskej Bystrici dňa 27 marca 2018 umiestnila v bronzovom pásme.

 

Blahoželáme žiačkam 2. ročníka 2. časti  z triedy p. uč. Mgr.art. S. Pintérovej, ktoré získali 2. miesto  v tanečnej súťaži Zlatý kľúčik dňa 23. marca 2018 v Nových Zámkoch s choreografiou Príchod búrky.

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru z triedy Mgr. S. Valachovej, ktorí získali ocenenie   v súťaži "Vesmír očami detí" 15. marca 2018:

1. miesto - Alexandra Hertelová a Zora Nemcová  

2. miesto - Lujza Zuzana Cvíčelová 

3. miesto - Alica Bednárová  

4. miesto - Laura Mihališinová

Všetky práce postupujú do celoslovenského kola.

Srdečne pozývame na Výchovný koncert, alebo inak, hudobno-dramatickú rozprávku POPOLUŠKA. Vystúpenia pre školy budú prebiehať 26. 3. v časoch o 9:00, 10:15 a 11:30. Naplánovali sme tiež špeciálne vystúpenie pre rodičov, ktoré sa uskutoční 28.3. o 16:30 v Empírovom divadle. Tešíme sa na Vás.

Blahoželáme Dominike Vopátovej z triedy p. učiteľa A. Kišša, ktorá sa dňa 15. februára 2018 umiestnila na 2. mieste
v III. kategórii v hre na sólovej gitare v regionálnej súťaži Gitarová Nitra.

Blahoželáme Dominike Vopátovej, Alžbete Prvej, Martine Triebeľovej a Natálii Budačovej z triedy p. učiteľa A. Kišša, ktoré sa na regionálnej súťaži Gitarová Nitra dňa 15. februára 2018 umiestnili   na 2. mieste v III. kategórii v komornej hre.

V dňoch 13. a 14. októbra 2017 absolvovalo 8 žiačok ZUŠ Hlohovec študujúcich v ateliéri Mgr. Slavomíry Valachovej VZDELÁVACÍ ZÁJAZD do Popradu a Tatranskej Lomnice. Zúčastnili sa ho stredoškoláčky z vyšších ročníkov.
Viac informácií a fotografie nájdete TU.

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia ZUŠ Hlohovec,
našej škole sa znovu podarilo prepracovať vo výzve Nadácie TESCO
Vy rozhodujete, my pomáhame s naším projektom Tvoríme pre radosť medzi tri najlepšie projekty v regióne. Tentokrát sú cieľové aktivity adresované starým rodičom a ich vnúčatám. Ak sa nám podarí vyhrať, zakúpené pomôcky využijeme nielen počas realizácie projektu, ale pomôžu nám skvalitniť aj výučbu Vašich detí, ktoré navštevujú výtvarný odbor ZUŠ. Prosíme Vás týmto, ak Vás náš projekt oslovil, nezabudnite po nákupe v TESCU zahlasovať za náš projekt.
Vopred Ďakujeme za každý hlas.

!!!VÝTVARNÝ ODBOR!!!

Zadelenie novoprijatých žiakov do výtvarného odboru nájdete TU.

!!! Dôležitý OZNAM !!!
Pracovná doba vyučujúcich počas prvého týždňa, t.j. od 4.9. - 8.9. 2017, bude od 13:30-17:00 hod.

Prosíme starých žiakov, aby sa v tomto čase čím skôr prišli zapísať do rozvrhu, urýchli sa tak zadelenie novoprijatých žiakov. Účasť je nutná. Ďakujeme.

!!!TANEČNÝ ODBOR - OZNAM!!!

Pomaly sa končia prázdniny a my sa tešíme na novú sezónu!!!
Zápis pre starých tanečníkov sa bude konať 4. až 5. septembra od 13.30 do 17.00 hod. Účasť nutná z dôvodu rozdania nového rozvrhu a podpísania formalít !!!
Pre nových tanečníkov, ktorí v júni úspešne prešli prijímacími skúškami bude zápis 6. až 7.septembra od 13.30 do 17.00 hod. Takisto účasť nutná !!!
TEŠÍME SA NA VÁS :-)

bottom of page