top of page

OBROVSKÝ ÚSPECH ŽIAČOK TANEČNÉHO ODBORU!!!

Dievčatá z tanečnej skupiny UNITAS vo štvrtok získali v Budapešti titul Majsterky Európy

s dvomi choreografiami v kategórií Stage dance a Gymnastic stage dance - Juniors a titul vicemajsterky v kategórií Stage dance - children. 
Celoročná drina sa vyplatila a my im z celého srdca gratulujeme a tešíme sa! 

VIAC INFORMÁCIÍ, VIDEO A FOTOGRAFIE NÁJDETE TU

Blahoželáme žiačkam výtvarného odboru z triedy Mgr. Kataríny Pappovej, ktoré boli v celoslovenskej súťaži V krajine remesiel (ÚĽUV) ocenené nasledovne:

- Sára Mončeková získala v kategórií Na sklo maľované 3. miesto,

- Linda Bareková získala v   kategórií Na sklo maľované čestné uznanie.

Vítanie leta vo vinici

Vinárstvo BAYNACH usporiadalo 10. júna 2017 priamo vo viniciach pri obci Bojničky akciu s cieľom priblížiť tento krásny vinohradnícky región ľuďom. Súčasťou tejto akcie bol malý trh lokálnych malých výrobcov potravín, ochutnávka vín BAYNACH, sprievodný program pre deti a aj dospelých a hudobná produkcia. V sprievodnom programe pre deti dali organizátori možnosť prezentácie aj výtvarnému odboru ZUŠ
v Hlohovci. S veľkým ohlasom a úspechom sa stretla nielen ukážka tvorby technikou enkaustiky, ale aj iné výtvarné techniky. 
Deti spolu
s rodičmi mali možnosť za asistencie učiteľky Mgr. Slavomíry Valachovej a žiačok výtvarného odboru vytvoriť si vlastné výtvarné dielka. Najväčšiemu záujmu sa tešila technika enkaustiky. Naše žiačky VO tiež mnohým deťom skrášlili tvár svojimi výtvarnými kreáciami.

BLAHOŽELÁME SPEVÁCKEMU ZBORU HLOHOVČATÁ, ktorému sa pod vedením Mgr. M. Baračkovej za klavírneho sprievodu Mgr. art. G. Drgoňovej podaril historický úspech. Na celoslovenskej súťažnej prehliadke Mládež spieva v Prievidzi dňa 9. júna sa umiestnil v striebornom pásme a je šiestym najlepším speváckym zborom na Slovensku .

 

Blahoželáme žiačkam Alici Urcikánovej a Eme Mirze z triedy Mgr. L. Beňačkovej, ktoré sa na súťaži Popové hlasy umiestnili na krásnom treťom mieste, každá vo svojej vekovej kategórii.

Blahoželáme žiačkam tanečného odboru pod vedením Mgr.art. S. Blšťákovej, ktoré sa v nedeľu 21. mája 2017 zúčastnili  tanečnej súťaže "Pribinov pohár " v Nitre s troma choreografiami.

S choreografiou "Rozpad času" získali 1. miesto, "Stratené sestry" sa umiestnili na 2. mieste a 3. miesto patrilo choreografii "Dáma na obraze".

Blahoželáme Eme Kováčovej, Sáre Pereszlényovej
a Dávidovi Rybovi z triedy Mgr. S. Valachovej, ktorých práce boli ocenené dňa 24.mája 2017
v priestoroch Mestského úradu v Galante
na medzinárodnej výtvarnej súťaži "Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2017".

Dňa 25. mája 2017 sa naša škola  zapojila do 2. ročníka súťažnej prehliadky detskej tvorivosti "Zlatý kľúčik"v Empírovom divadle. V tanečno-pohybovej kategórii získala choreografia Rozpad času 1. miesto a v kategórii  sólo spev získali 1. miesto Sára Činčurová a Hana Holíková. Na 2. mieste sa umiestnili Lucia a Denisa Martinovičové. V kategórii hra na hudobný nástroj sa Lucia Joštová a Simona Vančová umiestnili na 1. a Radoslava Repaská na 2. mieste.

Fotografie z výstavy Tvoríme pre radosť a z workshopu s  Esther SHILO vo Vlastivednom múzeu nájdete TU
Blahoželáme Alici Urcikánovej (Mgr. L. Beňačková) a Kornélii Malovcovej (Ing. Z. Okienková,DiS.art.), ktoré sa na Celoslovenskej súťaži v sólovom speve populárnej piesne  Bojnická perla dňa 11.mája 2017 umiestnili v striebornom pásme.

Blahoželáme účastníkom klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove v piatok 5.mája 2017, ktorí sa umiestnili nasledovne:
František Zámečník (Mgr. G. Drgoňová) a Natália Bunčeková (p.uč. M. Teplanská)- strieborné pásmo
Ema Miklovičová, Ema Střelcová (Mgr. A. Kusá), Mário Krížek (p.uč. Y. Kučerová), Alexandra Sobotovičová (p.uč. M. Teplanská) - bronzové pásmo.

Blahoželáme detskému speváckemu zboru "Hlohovčatá" a Mgr. M. Baračkovej za vynikajúci prejav na krajskej súťažnej prehliadke detských speváckych zborov Mládež spieva 2017 v Dunajskej Strede, kde získali  zlaté pásmo s postupom na celoštátnu súťaž a cenu za dramaturgiu.Pochvalu za klavírny sprievod získala aj p. uč. Mgr.art. G. Drgoňová.

 

 

Blahoželáme Dominike Vopátovej( p. uč. A. Kišš), ktorá na Medzinárodnej gitarovej súťaži v Štúrove dňa 4.mája 2017 získala 3. miesto.

 

Výsledky školskej  súťaže v sólovej  hre dňa 24. apríla 2017

Zlaté pásmo 

Husle : Kvetoslav Toráč ,Dominik Kollár, Jozef Kobora ,Pavol Bielik, Matej Buchman, Vanesa Vonšáková, Petra Moldová, Marcel Kopták, Jakub Gono, Dominika Bieliková ,Sofia Kopúnová , Lucia Ferdinandová ,Veronika Bieliková, Adam Bielik

Klavír: Natália Bunčeková , Ivana Mlynarčíková , Ema Střelcová , Ema Miklovičová , Mário Krížek , Boris Pestún , Oliver Začko , František Zámečník , Lucia Masaryková, Sofia Lӧfflerová , Lýdia Šándorová , Anna Karabová

Spev: Viktória Borisová , Emma Mirza , Alica Urcikánová , Denisa Poláková ,Barbara Blšťáková , Klára Káčerová , Kristína Bednárová , Sofia Mačicová, Michaela Blašková, Viktória Novosadová , Sofia Kolevová 

Keyboard:  Nina Štrbová , Adela Pauková ,Daren Vlnka, Miriam Cvíčelová, Tamara Hertelová , Adriana Mišáková ,Tomáš Uhlík, Šimon Nagy, Natália Sokolovičová , Vanessa Hallová 

Gitara: Michal Majzel, Veronika Jadrná, Barbora Jančovičová ,Milan Golány, Markus Šuliman ,Kristína Jadrná

Akordeón: Daniel Ondria , Charlotte Bodocká

 Zobcová flauta :Tobiáš Šimunič, Andrea Pekarovičová , Ema Goncalves,  Jakub Proksa

Trúbka: Timotej Bisták

 Kontrabas: Veronika Jadrná    

 

  Strieborné pásmo

 Rebeka Gulová - husle

Stanislav Lukáč  - saxofón

Andrej Paulovič – keyboard

Naďa  Gažovičová – keyboard

Lucia Krpelanová –  keyboard

Erika Blašková – keyboard

Soňa Lӧrincová –  keyboard

Blahoželáme výtvarníčkam p. uč. Mgr. S. Valachovej, ktorá získala na XIV. Bienále Výtvarných alternatív v Považskej Bystrici 28. apríla 2017 Cenu za  projekt "Vtáci" a Mgr.M. Chudej  za získanie Ceny knižnice v Považskej Bystrici.

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru z triedy p.uč. Mgr. S. Valachovej a Mgr. K. Pappovej, ktorí získali na súťaži " Cesta čiary" v Kremnici tieto ocenenia: 
Nina Sisáková - strieborné pásmo, Barbora Poníková - zlaté pásmo( Mgr. S. Valachová) a Barbora Zacharová, Lea Geseová, Liliana Pažitková a Martina Černá ( Mgr. K Pappová) - osobitné ocenenie za sadu lineárnych prác tušom.

Blahoželáme Kataríne Turákovej a Barbare Blšťákovej z triedy p. uč. Ing. Z. Okienkovej, DiS.art. za prekrásne druhé miesto v duetách na Muzikálovej hviezde, ktorá sa konala v  v sobotu 29.apríla 2017 v Bratislave.

Blahoželáme detskému speváckemu zboru "Hlohovčatá" a Mgr. M. Baračkovej za vynikajúci prejav na krajskej súťažnej prehliadke detských speváckych zborov Mládež spieva 2017 v Dunajskej Strede, kde získali  zlaté pásmo s postupom na celoštátnu súťaž a cenu za dramaturgiu.Pochvalu za klavírny sprievod získala aj p. uč. Mgr.art. G. Drgoňová.


 

Tanečná skupina UNITAS dosiahla obrovský úspech na Majstrovstvách SR vo výrazových tancoch SHOWTIME v Leviciach :

Duo - Stratené sestry - 1. miesto (žiačky 4. ročníka - Lenka Fulierová a Valéria Brunčáková)
Trio - Dáma na obraze - 1. miesto (žiačky 5. ročníka - Jana Vančová, Miroslava Šoková a Ivana Slováková)
Skupina - Rozpad času - 1. miesto (žiačky 5.ročníka - Miroslava Šoková, Karolína Marečková, Monika Juračková, Valéria Brunčáková, Jana Vančová, Ivana Slováková, Lujza Marečková, Andrea Kvasňovská, Sára Pelzlová)

Výsledkom je postup na Majstrovstvá Európy do Budapešti...Srdečne gratulujeme!

Fotografie z podujatia nájdete TU

Blahoželáme členom detského recitačného kolektívu LDO z triedy p.uč. T. Hlavnovej, DiS.art.,ktorí sa v krajskom kole súťaže detských recitačných kolektívov dňa 28.apríla 2017 v Trnave umiestnili na 3. mieste.

 

Blahoželáme členom detského recitačného kolektívu LDO z triedy p.uč. T. Hlavnovej, DiS.art.,ktorí sa v okresnom kole súťaže detských recitačných kolektívov dňa 11.apríla 2017 umiestnili na prvom mieste s postupom do krajského kola v Trnave.

Blahoželáme žiakom z triedy p. učiteľky Mgr. S. Valachovej, ktorí sa na medzinárodnej výtvarnej súťaži "My sa nevieme sťažovať nahlas" v Banskej Štiavnici umiestnili nasledovne:Cenu Mesta Banská Štiavnica získala Katarína Klimeková a Sára Pereszlényová, cenu primátorky Banskej Štiavnice Marián Divílek.Pohronské osvetové stredisko udelilo čestné uznanie Paulíne Jančárovej.

Blahoželáme Františkovi Zámečníkovi z triedy Mgr. art. G. Drgoňovej, ktorý sa na klavírnej súťaži Schneiderova Trnava dňa 6.apríla 2017 umiestnil v zlatom pásme .

Blahoželáme účastníkom "Celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na keyboarde" v Považskej Bystrici dňa 11.apríla 2017, ktorí sa v silnej konkurencii umiestnili nasledovne: Táňa Drgoňová z triedy p.uč. A. Kúdelovej, DiS.art sa umiestnila v zlatom pásme a Simona Vančová z triedy p.uč. Mgr. M. Baračkovej v bronzovom pásme.

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru z triedy

p.uč. Mgr. S. Valachovej, ktorí sa v regionálnom kole súťaže Vesmír očami detí umiestnili nasledovne:

Kristína Šilhárová - 2.miesto (I.kat. )

1.miesto :Katarína Halásová (IV.kat.), Tamara Hladká (V.kat.)

3.miesto :Sofia Burzíková (IV.kat.), Daniela Brisudová (V.kat.)

4.miesto: Júlia Šilhárová (IV.kat.)

5. miesto :Martin Vranikovič (IV.kat.), Natália Božíková (V.kat.)

Žiaci postupujúci do krajského kola súťaže:

Alžbeta Chalásová, Diana Dianová, Alica Bednárová, Barbora

Poláková, Olívia Eva Becherová a Kevin Stacho

Blahoželáme p. učiteľke Mgr.art. S. Blšťákovej a tanečnej skupine Unitas, ktorí sa na tanečnej súťaži Pohyb bez bariér dňa 15.03.2017 v Žiline umiestnili na  4. mieste.

Blahoželáme Alžbete Prvej ( p. uč. M.Tvrdý, A. Kišš), ktorá sa na celoslovenskej gitarovej súťaži v Bojniciach (24.03.2017) umiestnila v striebornom pásme.

Blahoželáme účastníkom regionálnej súťaže v hre na akordeóne a keyboarde 24.3.2017 v Piešťanoch.
Zlaté pásmo:
Daren Vlnka, Nina Štrbová ( Mgr. Anna Kusá )
Lucia Joštová ,Radoslava Repaská ,Simona Vančová ,Monika Lehenová (Mgr. Martina Baračková, DiS.art. ) 
Táňa Drgoňová,Nina Landigová,Patrik Raušlo ,Daniel Ondria  a akordeónové kvarteto( Matúš Eliaš,,Erik Šallai,

Charlotte Bodocká,Daniel Ondria)A.Kúdelová, DiS.art.

Strieborné pásmo:

Charlotte Bodocká ( A. Kúdelová,DiS.art.)

Adela Pauková ( Mgr. A. Kusá)
Šimon Görög (J. Becherová) 

Absolútnym víťazom v hre na keyboarde sa stala Nina Landigová z triedy p.uč. A. Kúdelovej,DiS.art.

Gratulujeme a tešíme sa spolu s našou p. uč. Janou Štefániou Kuzmovou :)...Prídťe sa pozrieť na slávnostné uvedenie knižnej publikácie, ktorú vytvorila spolu s Igorom Lomnickým.

Blahoželáme Františkovi Zámečníkovi z triedy Mgr. art. G. Drgoňovej, ktorý sa na celoslovenskej súťaži "Mladí klaviristi" dňa 10.11.2016 v ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave umiestnil na 5. mieste.

FOTKY Z VIANOČNÉHO KONCERTU

OZNAM - riaditeľské voľno

V piatok 30.9.2016 sa v hlavnej budove ZUŠ na Pribinovej ulici vyučovať nebude z dôvodu konania Michalského jarmoku.

Ďakujeme za pochopenie.

bottom of page