top of page

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže. Všetci ste vytvorili naozaj krásne diela.

Odborná porota v treťom kole CHALLENGE udelila 3 hlavné ceny v troch kategóriách:

1. kategória - Sára Moravanská

 2. kategória - Martin Sekera

3. kategória - Lea Kobidová.

Vzhľadom k naozaj originálnym výtvorom sa porota rozhodla udeliť aj 4 čestné uznania: Mii Matiašovičovej, Nine Foltinovičovej, Samuelovi Šajtlavovi a súrodencom Nine a Viktorovi Mokošovcom.

Cenu diváka dostala frotáž Sáry Moravanskej s najvyšším počtom hlasov na facebooku (68 - stav k 29.5. 18:00).

Diplomy a ceny si po skončení karanténnych opatrení budete môcť vyzdvihnúť na riaditeľstve školy.

O tejto možnosti Vás budeme informovať.

Výhercom srdečne blahoželáme!

1. kategória

2. kategória

3. kategória

Čestné uznania