top of page

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže. Všetci ste vytvorili naozaj krásne diela.

Odborná porota v prvom kole CHALLENGE udelila 3 hlavné ceny v troch kategóriách. Vzhľadom k naozaj originálnym výtvorom sa rozhodla udeliť aj 3 čestné uznania.

Cenu diváka dostala koláž s najvyšším počtom hlasov na facebooku.

Diplomy a ceny si po skončení karanténnych opatrení budete môcť vyzdvihnúť na riaditeľstve školy.

Výhercom srdečne blahoželáme!

Hlavné ceny

Čestné uznania