top of page

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže. Všetci ste vytvorili naozaj krásne diela.

Odborná porota v prvom kole CHALLENGE udelila 3 hlavné ceny v troch kategóriách. Vzhľadom k naozaj originálnym výtvorom sa rozhodla udeliť aj 3 čestné uznania.

Cenu diváka dostala koláž s najvyšším počtom hlasov na facebooku.

Diplomy a ceny si po skončení karanténnych opatrení budete môcť vyzdvihnúť na riaditeľstve školy.

Výhercom srdečne blahoželáme!

Hlavné ceny

Čestné uznania

Cena diváka  (s počtom lajkov 160)

Všetky prihlásené práce si môžete pozrieť v nasledujúcej galérii.