top of page

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže. Všetci ste vytvorili naozaj krásne diela. Odborná porota v štvrtom a poslednom kole CHALLENGE udelila 7 hlavných cien v štyroch kategóriách, 8 čestných uznaní a cenu diváka s najvyšším počtom hlasov na facebooku (Katarína Halásová 355 - stav k 12.6. 2020 18:00).

O vyzdvihnutí cien a diplomov Vás budeme informovať. Výhercom srdečne blahoželáme!

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória