Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže.

Všetci ste vytvorili naozaj úžasné parafrázy, ktoré nás skutočne potešili a pobavili :)

Keďže viacero prác bolo na podobnej úrovni, rozhodli sme sa udeliť aj viac cien.

Vzhľadom k naozaj originálnym výtvorom sa porota rozhodla udeliť aj 4 čestné uznania.

Cenu diváka dostala parafráza s najvyšším počtom hlasov na facebooku.

Diplomy a ceny si po skončení karanténnych opatrení budete môcť vyzdvihnúť na riaditeľstve školy.

Výhercom srdečne blahoželáme!

1. miesta

2. miesta

3. miesta

Čestné uznania

Cena diváka 

Všetky prihlásené práce si môžete pozrieť v nasledujúcej galérii.