top of page

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže.

Všetci ste vytvorili naozaj úžasné parafrázy, ktoré nás skutočne potešili a pobavili :)

Keďže viacero prác bolo na podobnej úrovni, rozhodli sme sa udeliť aj viac cien.

Vzhľadom k naozaj originálnym výtvorom sa porota rozhodla udeliť aj 4 čestné uznania.

Cenu diváka dostala parafráza s najvyšším počtom hlasov na facebooku.

Diplomy a ceny si po skončení karanténnych opatrení budete môcť vyzdvihnúť na riaditeľstve školy.

Výhercom srdečne blahoželáme!

1. miesta

2. miesta

3. miesta

Čestné uznania