top of page

2021/2022

Rodičovské združenie pri ZUŠ Hlohovec 
Sídlo: Pribinova 372/5, 920 01 Hlohovec
IČO: 51223821
Bankové spojenie: SK95 7500 0000 0040 2543 6159

Výkonný výbor
Ing. Ján Brezovský - predseda VV, štatutár a pokladník / jan.brezovsky234@gmail.com
Mgr. Jaroslava Krajčovičová Šoková - členka VV
Barbora Ulianková - členka VV

Dozorná rada
Ing. Roman Drgoň - predseda DR
Mgr. Silvia Kolevová - členka DR
Eva Střelcová - členka DR

bottom of page