top of page

Rodičovské združenie pri ZUŠ Hlohovec 

Sídlo: Pribinova 372/5, 920 01 Hlohovec

IČO: 51223821

Bankové spojenie: SK95 7500 0000 0040 2543 6159

Výkonný výbor

JUDr. Laura Sobotovičová - predsedníčka VV a štatutárka / l_sobotovicova@pobox.sk

Ing. Ján Brezovský - pokladník VV

Mgr. Jaroslava Krajčovičová - člen VV

Dozorná rada

Ing. Roman Drgoň - predseda DR

Eva Střelcová - členka DR

Mgr. Silvia Kolevová - členka DR

bottom of page